Hyppää sisältöön
Kolme nuorta seisoo rannalla nousuveden aikaan
Kuvaaja: Konsta Linkola

Mitä lapsille ja nuorille kuuluu?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa joka toinen vuosi valtakunnallisen kouluterveyskyselyn. Kysely tuottaa monipuolista kuntakohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Uusin kysely tehtiin keväällä 2021, ja sen tulokset julkaistiin syyskuussa 2021. Tuloksissa näkyy poikkeuksellisen korona-ajan vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Valtakunnallisiin tuloksiin voi tutustua tulospalvelussa:  www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset

Kokkolassa kyselyyn vastasi lähes 3000 lasta ja nuorta

Kyselyyn vastaavat vuosittain perusopetuksen 4. ja 5. luokan, 8. ja 9. luokan sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat.  Kokkolassa vastaajien määrä nousi kaikissa ikäryhmissä.

Oppiaste Vastausmäärä 2019 Kattavuus 2019, % Vastausmäärä 2021 Kattavuus 2021, %
Perusopetuksen 4.- ja 5.- luokka 790 1060 84 %
Perusopetuksen 8.- ja 9.-luokka 917 80 % 953 80 %
Lukion 1. ja 2. vuosi 387 412 65 %
Ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuosi 512 519

 

Kouluterveyskysely jakautuu neljään osaan. Voit tutustua aihealueisiin ja kyselyssä esille nousseisiin asioihin klikkaamalla aihealueen nimeä.