Fortsätt till innehållet
Kolme nuorta seisoo rannalla nousuveden aikaan
Fotograf: Konsta Linkola

Hur mår barn och unga?


Den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Genom enkäten samlas det in kommunspecifik information om barns och ungas välbefinnande, hälsa, skolgång och studier samt tillgång till hjälp. Den senaste enkäten genomfördes våren 2023 och resultatet från den publicerades i september 2023. Du kan bekanta dig med de nationella resultaten i resultattjänsten:
 www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset

 

I Karleby svarade nästan 2 700 barn och unga på enkäten

Enkäten besvaras av elever i årskurs 4 och 5 samt 8 och 9 i den grundläggande utbildningen och studerande i årskurs 1 och 2 i gymnasiet och yrkesutbildningen.

Kolla in rapporten om Karlebys resultat nedan.

Enkäten hälsa i skolan 2023 – Karlebys resultat