Fortsätt till innehållet
Kolme nuorta seisoo rannalla nousuveden aikaan
Fotograf: Konsta Linkola

Hur mår barn och unga?

Den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Genom enkäten samlas det in kommunspecifik information om barns och ungas välbefinnande, hälsa, skolgång och studier samt tillgång till hjälp. Den senaste enkäten genomfördes våren 2021 och resultatet från den publicerades i september 2021. Resultaten avspeglar vilka konsekvenser den exceptionella koronatiden har haft för barns och ungas välbefinnande.

Du kan bekanta dig med de nationella resultaten i resultattjänsten: www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset

I Karleby svarade nästan 3 000 barn och unga på enkäten

Enkäten besvaras av elever i årskurs 4 och 5 samt 8 och 9 i den grundläggande utbildningen och studerande i årskurs 1 och 2 i gymnasiet och yrkesutbildningen.  Antalet svarande i Karleby ökade i alla åldersgrupper.

Studienivå Antalet svar 2019 Täckning 2019, % Antalet svar 2021 Täckning 2021, %
Grundläggande utbildning, årskurs 4 och 5 790 1 060 84 %
Grundläggande utbildning, årskurs 8 och 9 917 80 % 953 80 %
Gymnasiet, årskurs 1 och 2 387 412 65 %
Yrkesläroanstalter, årskurs 1 och 2 512 519