Hyppää sisältöön

Morsiussaaren asemakaava-alueen jatkotoimenpiteet

Taustaa

Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2019 Morsiussaaren asemakaava-alueen hinnoittelu- ja luovutusperusteista. Päätöksestä tehtiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa se hylättiin perusteettomana. Hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on helmikuussa 2022 hylännyt valituslupahakemukset. Näin ollen kaupunginvaltuuston alkuperäinen päätös pysytetään voimassa.

Miten tonttien myynti ja vuokraus etenevät?

Kaupunki käynnistää Morsiussaaren itsenäisten kiinteistöjen eli tonttien muodostuksen. Tontin ostaja / vuokralainen maksaa kiinteistönmuodostuskulut. Nykyisille vuokralaisille lähetetään pyyntö ilmoittaa, haluavatko he ostaa vai vuokrata tontin (10 vuoden vuokrasopimus 1.1.2023 alkaen). Tämän perusteella laaditaan kauppakirjat ja vuokrasopimukset.

Kauppakirjat ja vuokrasopimukset allekirjoitetaan nykyisten vuokralaisten kanssa. Tässä yhteydessä ei tehdä luovutuksia esimerkiksi puolisoiden kesken, vaan ne on tehtävä erikseen. Mikäli tontin vuokralaisena on perikunta, on kaupungille toimitettava selvitys perikunnan osakkaista ja omistusasiakirjat (perukirjat, perinnönjaot, testamentit ja keskinäiset luovutuskirjat).

Vuokra- ja kauppakirjat valmistellaan niin, että ne voidaan allekirjoittaa syksyllä 2022. Tehtävissä tonttikaupoissa huomioidaan jo peritty vuoden 2022 tontinvuokra niiden kuukausien osalta, joina tontin omistus siirtyy kaupungilta ostajalle. Kiireelliset omakotitalojen rakennushankkeet voidaan hoitaa nopeutetulla aikataululla.

Infrasuunnittelu talousarvioon 2023

Alueen infran suunnittelu huomioidaan vuoden 2023 talousarviossa. Alustavien arvioiden mukaan suunnittelukohteina ovat kadut ja putkiverkostot.

Ohje nykyisille tontinvuokraajille 

Ilmoita, haluatko ostaa vai vuokrata tontin. Kaupunkialueet-vastuualueen yhteyshenkilöt ovat

  • kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 0447809343
  • maankäyttöinsinööri Niklas Nisula, puh. 0408068453
  • maankäyttöinsinööri Kim Harlamow, puh. 044780345

Mikäli tontin vuokralaisena on perikunta, tee selvitys perikunnan osakkaista. Liitä selvitykseen omistusasiakirjat (perukirjat, perinnönjaot, testamentit ja keskinäiset luovutuskirjat).