Hyppää sisältöön

OpsoRekry -hankkeessa moniammatillinen yhteistyö on jalostettu käytännöksi

OpsoRekry -hankkeessa on tähän mennessä ollut mukana 55 aiesopimuksen tehnyttä yritystä ja 266 työnhakija-asiakasta. Heistä suoraan työelämään on polutettu 13 prosenttia ja oppisopimuskoulutukseen 19 prosenttia. Lisäksi asiakkaita on ohjattu eteenpäin RekryKoulutukseen, muuhun koulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. Hankkeessa on myös mallinnettu henkilöasiakkaiden näkökulmasta kolme palvelupolkua Osmo, Osku ja Ossi.

KPEDU:n yhteistyössä Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa toteuttama OpsoRekry –hanke käynnistyi vuoden 2022 alussa tavoitteenaan vastata Keski-Pohjanmaan alueen työvoimapulaan. Hankkeessa on pyritty kohtauttamaan yksilöllisellä otteella työvoimaa tarvitsevia yrityksiä sekä työttömiä työnhakijoita. Keinoina on hyödynnetty erityisesti oppisopimuskoulutusta sekä RekryKoulutusta.

Hankkeessa on samalla pyritty lisäämään tietämystä näiden koulutusmuotojen mahdollisuuksista, sillä ne tunnetaan hankkeen kohderyhmän eli yrityksien, yrittäjien ja työtä tai koulutusta etsivien henkilöiden keskuudessa pääosin vielä heikosti. Lisäksi on ollut tarpeen oikaista niistä liikkuvaa virheellistä tietoa. Hankkeen aikana tietoisuus muun muassa oppisopimuskoulutuksesta onkin lisääntynyt.

– Monella työttömällä työnhakijalla meidän alueellamme on taustallaan vain peruskoulu. Kun asiakkaiden kanssa on puhunut koulutuksesta, niin vastaus on ollut hyvinkin kielteinen. On sanottu, että minähän en enää koulun penkille mene. Toisaalta monelle perheelliselle täysipäiväinen opiskelu ei ole edes toimeentulon kannalta mahdollista. Kuitenkin oppisopimuskoulutus, jossa opiskelu tapahtuu töitä tehden ja työehtosopimuksen mukaista palkkaa saaden, on osoittautunut usealle mieluisaksi ja oikeaksi ratkaisuksi, projektityöntekijä ja työhönvalmentaja Virpi Takamaa kertoo.

Projektipäällikkö Katri Puumala jatkaa, että kevääseen mennessä myös yrittäjien keskuudessa tietoisuus hankkeesta ja sen antamista mahdollisuuksista on kasvanut. Tämä on näkynyt konkreettisesti siinä, että kevään aikana yrittäjät ovat alkaneet ottaa yhteyttä hanketyöntekijöihin, kun aikaisemmin oli toisinpäin.

Asiakas saa palvelut yhdestä paikasta

Hankkeessa on mallinnettu henkilöasiakkaiden näkökulmasta kolme erilaista palvelupolkua. Osmon eli osaamisen uudelleen muotoilun palvelupolun asiakkailla on jo jokin ammatti, mutta syystä tai toisesta he eivät tuossa ammatissa voi toimia. Oskussa eli osaamisen kehittämisen palvelupolussa asiakkaalla on useimmiten pelkästään peruskoulupohja, joten työllistyäkseen hän tarvitsee jonkin ammatillisen koulutuksen.

– Aivan toukokuun lopulla mallinsimme näiden lisäksi vielä yhden palvelupolun eli Ossin. Tässä osaamista tuetaan moniammatillisesti. Asiakas tarvitsee avoimet työmarkkinat saavuttaakseen monialaisia palveluita, mahdollisesti hän siirtyy TYPin kautta kuntouttavaan työtoimintaan, Virpi Takamaa kertoo.

OpsoRekry -hankkeen vahvuudeksi on todettu verkostoyhteistyö, mikä mahdollistaa sen, että asiakas saa palvelut niin sanotusti yhdeltä luukulta eikä joudu hoitamaan asiaansa useamman eri virkailijan kanssa. Taustalla kuitenkin tapahtuu paljon, esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilussa on selvitelty palkkatukioikeutta tai työkokeilumahdollisuutta ja KPEDUn puolella taas millaisia aikaisempia opintoja henkilöllä on jo olemassa ja on kontaktoitu tutkintovastaavia.

Hankkeessa myös yhdessä toteutetut asiakastapaamiset on koettu toimiviksi. Tällä tavalla toimien kahden verkostotoimijan osaamista on voitu heti hyödyntää tehokkaammin asiakkaan prosessin eteenpäin viemisessä. OpsoRekry -hankkeessa tiimipalavereita on myös toteutettu kaksi kertaa viikossa. Näin myös muuta tietoa on saatu nopeasti hyötykäyttöön, kun yhteisissä tapaamisissa on jaettu ajankohtaisia asioita ja tärkeää informaatiota. Hankkeen tähänastisen tulokset osoittavat, että myös jatkossakin on tilausta tällaiselle käytännön moniammatilliselle yhteistyölle.

OpsoRekry -hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin jo 1.6., mutta hanke kuitenkin jatkuu vielä 31.8. saakka.

Lue lisää OpsoRekry -hankkeesta