Hyppää sisältöön

Osallistavan budjetoinnin tuloksena Suntin varteen istutetaan kukkivia puita

Kokkolan kaupungin puistot ja liikuntapaikat -yksikkö toteutti keväällä osallistavan budjetoinnin kyselyn. Kaksivaiheisen kyselyn ensimmäisessä osassa kuntalaisilta kerättiin ideoita osallistaan budjetoinnin kohteiksi. Kysely toteutettiin 19.3.-5.4.2024. Vastauksia saatiin yhteensä 258. Jatkokehitykseen etenevät ideat käsiteltiin ja samantyyppisiä ideoita yhdisteltiin. Näistä työstettiin äänestykseen etenevät ideat.

Kaksivaiheisen kyselyn toisessa osassa kuntalaiset saivat äänestää kymmenestä jatkokehitykseen etenevistä ideoista suosikkiaan osallistavan budjetoinnin kohteeksi ajalla 22.5.-7.6.2024. Tähän kyselyyn saatiin yhteensä 837 vastausta. Eniten ääniä keräsi Suntin varrelle kukkivia puita (esimerkiksi kirsikkapuita), joka etenee toteutukseen vielä vuoden 2024 aikana. Mikäli osallistavan budjetoinnin määrärahaa jää, katsotaan mahdollisia lisäkohteita jo saaduista ideoista.

Kuntalaiset osallistava toimintatapa

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ajatuksena on tarjota asukkaille mahdollisuus osallistua Kokkolan kehittämiseen ja kannustaa osallistumaan oman asuinympäristönsä parantamiseen.

Kokkolan kaupunkiympäristö-toimiala on toteuttanut osallistavaa budjetointia vuodesta 2022 alkaen. Asukkaiden toiveiden mukaisesti on toteutettu muun muassa leikkivälineitä ja grilli- ja oleskelupaikkoja eri puolille kaupunkia. Viime vuonna Kälviän Tarmonpuistoon toteutettiin uusi liukumäki, Ullavan Ryöppään rannalle grillipaikka ja Kuusimäenpuistoon kiipeilyteline. Osallistavaan budjetointiin varattavan määrärahan suuruus päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä.