Fortsätt till innehållet

Blommande träd planteras längs Stadssundet som resultat av inkluderande budgetering

På våren genomförde Karleby stads enhet parker och idrottsplatser en enkät om inkluderande budgetering. I den första av två enkäter samlades idéer till objekt för inkluderande budgetering. Enkäten kunde besvaras under tiden 19.3–5.4.2024 och det inkom sammanlagt 258 idéer. De idéer som kunde vidareutvecklas övervägdes och liknande idéer kombinerades. Av dessa utarbetades idéer som gick vidare till omröstningen.

I den andra enkäten fick kommuninvånarna rösta fram sin favorit bland de tio idéer som gått vidare till omröstningen. Denna enkät genomfördes under tiden 22.5–7.6.2024 och det inkom sammanlagt 837 röster. Idéen om att plantera blommande träd (t.ex. körsbärsträd) längs med Stadssundet fick flest röster och idéen kommer att genomföras ännu under 2024. Om anslaget för inkluderande budgetering inte går åt i sin helhet, överväger man eventuella tilläggsobjekt bland de idéer som inkommit.

Inkluderande budgetering

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen. Tanken är att ge invånarna en möjlighet att delta i utvecklingen av Karleby och uppmuntra dem att delta i förbättringen av sin boendemiljö.

Karlebys stadsmiljösektor har genomfört inkluderande budgetering sedan 2022. I enlighet med invånarnas önskemål har man bl.a. skaffat lekredskap och byggt grill- och vistelseplatser på olika håll i staden. I fjol fick Tarmonpuisto i Kelviå en ny rutschkana, Ryöppäs strand i Ullava en grillplats och Granbacksparken en klätterställning. Storleken på anslaget som reserveras för inkluderande budgetering fastställs årligen i samband med budgeten.