Hyppää sisältöön
Päiväkotipiha, jolla puita, leikkivälineitä ja kiipeilyteline
Tulliharjun päiväkodin leikkipihaa.

Päiväkotipihojen suunnittelussa tasapainottelevat kestävyys ja luontoaltistus

Päiväkotipihojen ja koulujen pihasuunnitteluun vaikuttavat monet eri seikat. Suunnittelu lähtee liikkeelle käyttäjien toiveista ja pihan käyttötarkoituksesta. Pihan koko ja käyttöaste vaikuttavat suunnitteluratkaisuihin ja esimerkiksi käytettyihin pintamateriaaleihin. Kulkuväylät ja lähellä sisäänkäyntiä olevat alueet ovat ns. kovan kulutuksen alueita. Niillä tulisi käyttää kestäviä materiaaleja, jotka eivät pölyä ja kulkeudu kenkien ja vaatteiden mukana sisätiloihin. Tällaisia ovat esimerkiksi asfaltti tai kiveys. Materiaalivalinta auttaa myös sisätilojen puhtaanapitoa ja parantaa osaltaan sisäilman laatua.

Leikkipihalla ja leikkivälineiden alueella käytetään mahdollisimman turvallisia ja kulutusta kestäviä materiaaleja. Leikkivälineet vaativat pehmeän putoamisalustan, joka voi olla joko sidottua (joustotekonurmi, turvalaatta, valettu turva-alusta) tai irtomateriaalia (turvasora, hake tai kuorikate). Irtoavan pölyn vuoksi turvasoraa ei yleensä suosita päiväkotipihoilla, ja kovassa käytössä myös hake ja kuorikate voivat kulkeutua sisätiloihin leikkijöiden mukana. Tällöin kohteeseen valitaan ensisijaisesti sidottuja materiaaleja.

Ihannetilanteessa laajemmilla pihoilla on luontevia alueita, joilla kulutus on vähäisempää, ja niillä voidaan käyttää luonnonmateriaaleja. Näin piha-alueella syntyy luonnostaan positiivista mikrobialtistusta. Päiväkotipihoja voidaan suunnitella mikrobialtistusta silmällä pitäen. Kokkolassa esimerkiksi Tulliharjun ja Hollihaan päiväkotipihoissa mikrobialtistus on huomioitu suunnitteluvaiheessa. Jos päiväkotipiha on niin pieni, että aitojen sisäpuolelle ei jää tällaista aluetta, lähiympäristön metsät ja puistot tarjoavat mahdollisuuden pieneen retkeilyyn. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Isokylän päiväkotipiha.

Isokylän monitoimitalon päiväkotipihaa on kunnostettu kesän aikana. Aiemmin toteutettu kivituhkapintaisen pihan käyttäjät kokivat pölyävänä. Pintamateriaali kulkeutui myös sisätiloihin. Suuren kulutuksen vuoksi nurmialueet eivät kestäneet pihalla, vaan kuluivat mullokselle. Tästä syystä kunnostuksessa päädyttiin käyttämään sidottuja pintamateriaaleja kulkuväylillä ja leikkialueilla. Pihan välittömässä yhteydessä sijaitseva Isokylän lähiliikunta-alueen rakennetut ja luonnontilaiset alueet toimivat päiväkotipihan jatkona ja tarjoavat positiivista mikrobialtistusta.