Hyppää sisältöön

Piispanmäen monitoimitalon urakka käynnistyy

Kaupunginhallitus päätti 28.11. kokouksessaan Piispanmäen monitoimitalon urakoitsijavalinnat. Rakennusurakoitsijaksi valittiin Lujatalo Oy, LVV- ja IVA-urakoitsijaksi Are Oy, ja sähkö- ja AV-urakoitsijaksi Bravida Finland Oy. Monitoimitalon suunnittelutoimikunta jatkaa rakennustoimikuntana.

Kaupunginhallitus on kesäkuussa 2022 päättänyt valita Piispanmäen monitoimitalon kiinteistöleasingrahoituksen toteuttajaksi Kuntarahoitus Oyj:n. Maanantain 28.11. kokouksessa tehtiin päätös rahoituslimiitin tarkistamisesta siten, että se vastaa hankkeen tarkentuneita kokonaiskustannuksia.  Kohteen rahoitukseen on varattu maksimissaan 44 miljoonaa euroa.

Leasingrahoitukseen vaikuttavat tekijät ja päätökset

2021

  • Viitesuunnittelu: monitoimitalon alustava viitesuunnitelma, kustannusarvio noin 30 miljoonaa euroa.
  • Kiinteistöleasingrahoituksen valinta (KH 21.6.2021): Kuntarahoitus Oyj, 33 miljoonaa euroa

2022

  • Rakennussuunnittelu: rakennuskokonaisuuden yksityiskohdat selkiytyvät ja kokonaiskustannukset tarkentuvat niiden mukaisesti. Tähän vaikuttavat myös rakennuskustannus-indeksin nousu, yleinen hintojen nousu ja geopoliittinen tilanne.
  • Kiinteistöleasingin rahoituslimiitin ylärajan nostaminen (KH 28.11.2022)

Viitesuunnitteluvaiheessa vuonna 2021 hankkeen kustannusarvio oli noin 30 miljoonaa euroa. Sen jälkeen rakennussuunnitelmavaiheessa vuonna 2022 kokonaisuuden yksityiskohtia tarkennettiin, ja kokonaisuudessa huomioitiin muun muassa suunnittelusta, arkkitehtityöstä ja piha-alueista aiheutuvat kustannukset. Kohonneisiin kustannuksiin vaikuttavat muun muassa myös geopoliittinen tilanne ja yleinen rakennuskustannuksien nousu.

Rakennustyö on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana, ja monitoimitalo valmistuu vuonna 2025. Kohteessa huomioidaan kestävän rakentamisen tavoitteet, energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö.

Piispanmäen monitoimitaloon tulee sijoittumaan varhaiskasvatuksen päiväkoti, esiopetus sekä perusopetuksen koulu 1-9 -luokkalaisille. Samassa kiinteistössä toimiminen tarjoaa lapsille yhtenäisen pedagogisen jatkumon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Tilojen yhteiskäytön lisäksi se mahdollistaa tiiviin yhteistyön varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toimijoiden kesken. Kokkolassa monitoimitaloina on toteutettu viimeisimmät suomenkielisten koulujen uudisrakennukset Torkinmäki, Isokylä ja Ykspihlaja.

Piispanmäen monitoimitalon yhtenäiskouluun siirtyvät aikanaan Jokilaakson alakoulun ja Rytimäen korttelikoulun oppilaat, osa Hakalahden yläkoulun oppilaista ja erityisopetuksen pienryhmä Isokylän koulusta. Koulussa opiskelee yhteensä noin 800 koululaista. Monitoimitalon päiväkodissa on paikkoja noin 160 lapselle.

Monitoimitaloon tulee myös nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja, sekä tuotantokeittiö, jossa tehdään ruokaa myös muihin yksiköihin. Uusi tuotantokeittiö parantaa myös kaupungin ruokahuollon toimintavarmuutta.

Yleiskuva Piispanmäen monitoimitalosta
Koulun sijainti kaavakartalla
Rakennusten sijoittelu tontilla