Hyppää sisältöön

Potinrannan uudet pienvenelaiturialueet haettavana

Kokkolan kaupunki antaa Potinrannan uudet pienvenelaiturien alueet haettavaksi  vuokralle.  Laiturialueen vuokraajan tulee olla yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jonka toiminnan periaatteena on tarjota yksittäisiä laituripaikkoja edelleen jäsenistölleen. Alueita ei luovuteta teolliseen veneenrakennukseen tai veneilyyn liittyvään kaupalliseen myyntitoimintaan. Hakuaikaa on 31.8. saakka.

Laituripaikan vuokrahinta on 25 €/venepaikka (4 m), mutta vähintään 200 €/vuosi. Laiturin maksimipituus on 60 m. Ensimmäisessä vaiheessa vuokraajan  tulee toteuttaa vähintään 30 m laituri kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Vuokralainen vastaa mahdollisista rakennus- ja /tai toimenpidelupien hakemisesta. Mahdollisista varastorakennuksista tai pitkäaikaispysäköinnistä päätetään erikseen.

Laiturialueiden hakijoita arvioidaan hakemukseen liitettävän toiminnan kuvauksen perusteella. Kuvauksessa tulee lyhyesti selittää hakijan laiturialueeseen kohdistuvan toiminnan periaatteet ja miten varmistetaan alueen infran toimivuus ja alueen turvallisuus ja siisteys. Arviointikriteereinä on miten kuvaus vastaa  kaupungin tavoitteita ja vaatimuksia. Niiden hakijoiden kesken, jotka täyttävät kriteerit, suoritetaan arvonta.

Lisätietoja:

Kaupungingeodeetti Matti Kivistö, 044 780 9343 (etunimi.sukunimi@kokkola.fi)

Maankäyttöinsinööri Kim Harlamow, 044 780 9345 (etunimi.sukunimi@kokkola.fi)