Fortsätt till innehållet

Pottstrandens nya områden för småbåtsbryggor kan sökas

Karleby stad erbjuder Pottstrandens nya områden för småbåtsbryggor för uthyrning.  Ett bryggområde kan hyras av ett företag, en förening eller annan sammanslutning vars verksamhet går ut på att erbjuda enskilda bryggplatser vidare till sina medlemmar. Områden överlåts inte för industriellt båtbygge eller för kommersiell försäljningsverksamhet som anknyter till båtliv. Ansökan är öppen fram till 31.8.2022.

Hyrespriset på en bryggplats är 25 €/båtplats (4 m), dock minst 200 €/år. Bryggan kan vara högst 60 m lång. I första skedet ska hyrestagaren bygga en minst 30 m lång brygga inom två år från att hyresavtalet undertecknats. Hyrestagaren ansöker om eventuella bygglov och/eller åtgärdstillstånd. Om eventuella förrådsbyggnader eller långvarig parkering bestäms separat.

Sökandena bedöms på basis av en beskrivning av verksamheten som fogas till ansökan. I beskrivningen ska sökandens principer för verksamheten i anknytning till bryggområdet beskrivas kort. En beskrivning av hur det säkerställs att infrastrukturen, säkerheten och renligheten på området fungerar ska också ingå. Ansökan bedöms på basis av hur väl beskrivningen motsvarar stadens mål och krav. Bland de sökanden som fyller kriterierna avgörs valet genom lottdragning.

Mer info:

Stadsgeodet Matti Kivistö, 044 780 9343 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Markanvändningsingenjör Kim Harlamow, 044 780 9345 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)