Hyppää sisältöön

Puntusrannan uudisrakentamisalueen kaavaluonnos nähtäville

Puntusrannan asemakaavaluonnos on nähtävillä 12.5. – 13.6.2022. Asemakaava koskee Puntuksen jo rakennetun pienetaloalueen ja Perhonjoen välistä aluetta Puntuksentien itäpuolella. Uudet tontit on tavoitteena saada luovutettaviksi viimeistään vuonna 2023.

Borgintie erottaa pohjoisen ja eteläisen korttelikokonaisuuden

Kaavaluonnoksessa alue jakautuu pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen, joita erottaa toisistaan Borgintie. Molempien korttelikokonaisuuksien sisään muodostuu keskeinen viheralue, joka kaavaan on merkitty lähivirkistysalueena (VL). Myös Perhonjoen varren matalammat tulvavaara-alueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle, virkistysalueeksi ja venevalkamaksi.

Runsaasti uusia pientalotontteja

Asemakaavan mukaan alue on asuinpientalovaltaista. Suurin osa kortteleista on perinteisiä erillispientalojen kortteleita (AO), joihin luonnoksessa on sijoitettu 45 omakotitalotonttia. Lisäksi kaavaluonnoksessa on 7 asuinpientalojen korttelia pari- ja rivitaloja varten, ja yksi asuinkerrostalojen ja palvelurakennusten korttelialue.

Kaava etenee alkusyksyllä kaavaehdotusvaiheeseen. Puntusrannan kaavatyö on osa Kokkolan maa- ja asuntopoliittista MASTO-ohjelmaa 2021-2024, ja sen tavoitteena on lisätä kaupungin pientalotonttien tarjontaa.

Puntusranta kaavaluonnos (pdf)
ilmakuva, johon merkitty kaavoitusalueen rajat
Asemakaavaluonnoksen alue rajattu punaisella. Vasemmalla puolella erottuu Puntuksen ja Puntusharjun jo rakennettu alue, oikealla Perhonjoki. Aluetta jakava Borgintie jatkuu kuvan keskiosasta kohti oikeaa alakulmaa..