Hyppää sisältöön

Rakennusrestauroinnin pilotista vakiintuneeseen toimintaan

Kokkolan kaupunki toteutti viime vuonna rakennusrestauroinnin työllisyyspilotin osana kaupungin harkinnanvaraista työllistämistä. Pilotista saatujen hyvien kokemusten perusteella toimintaa ollaan vakiinnuttamassa työllisyyspalveluiden, museopalveluiden, kaupunkitoimitilojen ja Kokkolan seudun opiston yhteistyönä.

Rakennusrestauroinnin pilotin tarkoituksena oli antaa työttömille työnhakijoille työkokemusta sekä auttaa heitä etenemään kohti avoimia työmarkkinoita. Tässä myös onnistuttiin, sillä suurimmalle osalle pilottiin osallistuneista yhdeksästä työttömästä työnhakijasta pystyttiin löytämään ratkaisut jakson päätteeksi. He joko työllistyivät avoimille työmarkkinoille, ryhtyivät yrittäjäksi tai suuntasivat opintojen pariin.

Pilotin mahdollistamalla työpanoksella kaupungin arvorakennuksia saatiin kunnostettua ja korjausvelkaa vähennettyä merkittävästi. Erilaisia säilyttäviä korjaustöitä toteutettiin muun muassa Taidetalo Renlundilla, Museokorttelissa, Suolamakasiinilla, Lohtajan vanhalla kivikoululla, Lohtajan kotiseutumuseolla ja Lohtajan kalastusmuseolla. Pilottiin osallistujat saivat samalla myös ohjausta rakennusrestauroinnin tekniikoihin.

Helmikuussa kaupungilla on aloittanut työvalmentaja, joka toimii ryhmien vetäjänä ja ohjaa työntekijöitä säilyttävän korjaamisen tehtävissä. Työvalmentajan palkkauksessa hyödynnetään kaupungin harkinnanvaraisen työllistämisen määrärahoja. Maaliskuussa ensimmäisessä ryhmässä on aloittanut kaksi työntekijää. Parhaillaan työllisyyspalveluilla on haussa toukokuussa aloittavaan ryhmään neljä työntekijää.

Ryhmään palkataan työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaista työttömiä työnhakijoita, joilla on palkkatukioikeus. Erityisesti haetaan henkilöitä, joilla on rakennus-, pintakäsittely- tai puualan koulutus tai muuten hankittua vastaavaa osaamista. Kuten pilotissakin työ alkaa kuukauden työkokeilulla, jonka jälkeen henkilöiden kanssa solmitaan neljän kuukauden työsopimus. Jaksoon sisältyy aina työllistymistä edistävää toimintaa. Jakson aluksi työntekijät saavat myös opastusta vanhan säilyttävästä korjaamisesta. Ohjauksesta vastaavat Kokkolan seudun opisto ja K.H.Renlundin museo.

Maaliskuussa aloittanut ryhmä on jo työnsuunnittelijan johdolla korjannut muun muassa ikkunoita Taidetalo Renlundilla, Svenska daghemmetillä sekä Fredrik ja Anna Draken kodilla. Kevään ja kesän aikana tarkoituksena on tehdä kunnostustöitä kaupunkitoimitilojen ja K.H.Renlundin museon kartoittamissa kohteissa: Pedagogiolla, Lohtajan kotiseutumuseolla, Öjan kalastajamuseolla, Tankarissa, Ohtakarin kalastusmuseolla sekä Kaarlelan kotiseutumuseolla. Näissä eri kohteissa on tarkoitus toteuttaa muun muassa huoltomaalauksia, punamultamaalauksia, ikkunoiden puhdistusta, maalaamista ja kittaamista sekä kattojen tervaamista.