Hyppää sisältöön

Työllisyysalueen muodostamiseen liittyvä sopimus ja suunnitelma valtuustoon

Kokkolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.9. TE-palveluiden uudistukseen ja työllisyysalueen muodostamiseen liittyvää vastuukuntasopimusta, järjestämissuunnitelmaa sekä työllisyyspalveluiden järjestämisvastuuta. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokkolan kaupunki toimii Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana ja että valtuusto hyväksyy vastuukuntasopimuksen ja järjestämissuunnitelman.

Kuntien ja muodostettavien työllisyysalueiden on ilmoitettava 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle, miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2025 alusta lähtien. Kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle tai kunnalle. Kunnat, joiden työvoiman määrä ylittää 20 000 henkilöä, voivat järjestää palvelut itse. Mikäli kunnan työvoiman määrä alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue.

Työllisyysalueen muodostavien kuntien on toimitettava lokakuun loppuun mennessä ministeriölle kuntien valtuustojen hyväksymä sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus (kuntayhtymämalli). Ministeriölle on myös toimitettava valtuustojen hyväksymä järjestämissuunnitelma.

Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu koko maakunnan kokoista työllisyysaluetta vastuukuntamallilla. Maakunnan kokoinen työllisyysalue täyttää sille asetetut kriteerit työvoiman määrästä, maatieteellisestä yhtenäisyydestä ja keskuskaupungin sisältymisestä alueeseen. Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kokkolan kaupunki, jolle järjestämisvastuu siirretään.

Vastuukuntasopimus ja järjestämissuunnitelma viedään Keski-Pohjanmaan kaupungin- ja kunnanhallituksiin ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi syys-lokakuun aikana. Vastuukuntasopimuksen mukaan muodostetaan yhteinen toimielin (lautakunta). Yhteisen toimielimen tehtävänä on tuottaa palveluja ja huolehtia järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Järjestämissuunnitelma ohjaa kuntia tunnistamaan työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvät olennaiset kysymykset ja teemat jo työllisyysalueiden muodostamisvaiheessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee järjestämissuunnitelmien pohjalta päätökset työllisyysalueista. Kun Keski-Pohjanmaan viereisten työllisyysalueiden kokoonpanot ovat selvillä, voidaan niiden kanssa sopia yhteistyöstä.

Kaupunginhallitus 11.09.2023, Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen Kokkolan kaupungille 1.1.2025 / Vastuukuntasopimuksen hyväksyminen