Hyppää sisältöön

Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet Kokkolassa

Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käynnistää yhteisöjen hallitusten nimittämisprosessin linjaamalla sen toteuttamisen keskeiset periaatteet vuosittain. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on linjannut periaatteet viimeksi kokouksessaan 19.12.2022.

Yhtiöiden hallitukset valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Konserniyhtiöiden hallitukset valitaan sääntömääräisissä yhtiökokouksissa, jotka järjestetään Kokkolan kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen osalta kevään 2023 aikana. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto tekee esitykset yhteisöjen hallitusten jäsenistä yhtiökokouksille.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti tytäryhteisöjen hallitusten jäsenistön tulisi edustaa omistajaa sekä hallinnon että luottamushenkilönäkökulmasta. Strategisissa yhtiöissä poliittisen edustuksen tulee perustua substanssiosaamiseen.

Vuosittain tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajilta pyydetään näkemystä siitä, millainen osaaminen ja kokemus olisivat tärkeitä yhtiön hallitustyöskentelyssä. Lisäksi hallitusten jäseniltä selvitetään heidän jatkohalukkuuttaan uudelle kaudelle. Ennen jaoston käsittelyä valtuustoryhmillä on mahdollisuus esittää jäseniä tytäryhteisöjen hallituksiin. Esityksiä voidaan tehdä myös jaoston käsittelyn aikana.

Kokkolan kaupungin konserni- ja kaupunkikehitysjaosto antoi esityksensä yhtiökokouksille kokouksissaan 15.2.2023 ja 20.2.2023.

”Hallituksista poisjäävät jäsenet saavat tiedon esityksestä ennen yhtiökokouksia”, kertoo kehitysjohtaja Jonne Sandberg. ”Kokkolan Energia Oy:n hallituspaikkojen osalta tämä tieto lähti liian myöhään”, pahoittelee Sandberg.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila kertoo hallituspaikkaprosessien olevan haastavia, aikaa vieviä sekä monelle hyvin henkilökohtaisiakin ja siksi niitä on jatkossakin syytä kehittää. ”On hyvä muistaa, että kokonaisuus on monikerroksinen prosessi, joka sisältää erilaisia käsityksiä ja mielipiteitä hallituksien kokoonpanoista. Tavoitteena kaikilla on kuitenkin aina yhtiöiden etu”, painottaa Mattila.

Kaupunkikonserni