Hyppää sisältöön

Uudistunut Villan koulurakennus on otettu käyttöön

Villan koulun laajennus on osa Kokkolan kaupungin pidempiaikaisia kouluverkkoratkaisuja. Laajennuksen myötä Villan koulun kiinteistöön tuli opetustilat Villan koulun ja aikaisemman Kirkonmäen koulun oppilaille. Uudistetussa koulurakennuksessa toimii 210 oppilasta neljässätoista eri ryhmässä.

Uudistettu koulurakennus saatiin oppilaiden ja opetushenkilökunnan käyttöön lukuvuoden alkuun mennessä. Laajennuksen myötä valmistui kouluun uusia luokkatiloja, uusi ruokala ja uusi liikuntatila.

”Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Jokaiselle luokka-asteelle on omat rinnakkaisluokkatilat. Koulun keskellä on uusi oppimisympäristö.  Uusi ruokala on sekä valoisa että toimiva. Uudistettu koulun piha inspiroi oppilaita liikkumaan ja toimii myös opetustilana”, toteaa rehtori Tua Masar.

”Koulun rakentamisaikana tapahtui useampia yhteiskuntaa ravisuttavia asioita, joten olemme todella iloisia siitä, että koulu valmistui lukuvuoden alkuun mennessä. Erityisen iloinen voi olla liikuntatiloista, jotka olivat riittämättömät ennen ja riittämättömät myös väistötiloissa. Nyt vihdoin uudet, riittävän suuret ja tarkoituksenmukaiset liikuntatilat saadaan käyttöön”,toteaa ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund.

Koulun pääsuunnittelijana on toiminut kaupunginarkkitehti Kristian Biskop. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, rakennesuunnittelusta Ideastructura Oy, sähkösuunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy ja LVIA-suunnittelusta Keski-Pohjanmaan lvi-suunnittelutoimisto Oy. Rakennustyöt aloitettiin 25.3.2021 ja kohde vastaanotettiin 28.7.2022.

Koulun laajennusosa on yhteensä 804 m2. Lisäksi vanhaan juhlasalin kohdalle on tullut uusi välipohja ja pihalle ulkovarasto, minkä myötä koulussa on nyt yhteensä 5213 kerros-m2.

Vallitsevan käytännön mukaisesti on laajennuksen yhteydessä toteutettu myös taidehankinta. Taidehankintaprosessin kautta valittiin toteutettavaksi paikallisen kuvataiteilija Anni Laukan teosehdotus ”Nya vindar”.

Teos on integroitu rakennuksen julkisivuihin graafisen betonin menetelmällä. Laukka on sanonut pyrkivänsä taiteessaan pysäyttämään ajan. Aika kuitenkin kiitää ohi tuulenpuuskan lailla. Taideteokseen Laukka on ikuistanut Villan ja Kyrkbackenin koulussa ja esikoulussa lukuvuoden 2020-2021 aikana toimineiden oppilaiden ja opettajien kädenjäljet. Jäljet ovat todiste eletystä hetkestä – nyt koulun uudet oppilaat jättävät omat kädenjälkensä maailmaan.