Fortsätt till innehållet

Villa skolas ombyggda skolbyggnad har tagits i bruk

Utvidgningen av Villa skola är en del av Karleby stads långsiktiga skolnätslösningar. I och med utvidgningen byggdes undervisningslokaler för Villa skolas och f.d. Kyrkbackens skolas elever i Villa skolas fastighet. I den ombyggda skolbyggnaden finns 210 elever i fjorton olika grupper.

Den ombyggda skolbyggnaden kunde tas i bruk av eleverna och i undervisningspersonalen i början av läsåret. Skolan fick i och med utvidgningen nya klassrum, en ny matsal och en ny gymnastiksal.

”Lokalerna har visat sig vara fungerande. Varje årskurs har egna parallellklassrum. I mitten av skolan finns en ny lärmiljö. Den nya matsalen är både ljus och fungerande. Den nya skolgården uppmuntrar eleverna att röra på sig och den kan också användas för undervisning”, konstaterar rektor Tua Masar.

”Under tiden skolan byggdes skedde många saker som skakade om samhället, därför är vi mycket glada att skolan blev färdig till läsårets början. Särskilt glada är vi över den nya gymnastiksalen. Skolan har haft en otillräcklig gymnastiksal före renoveringen och också i de tillfälliga lokalerna. Nu fås äntligen en ny tillräckligt stor och ändamålsenlig gymnastiksal i bruk”, konstaterar chefen för svenska undervisningstjänster Ronnie Djupsund.

Skolans huvudprojekterare har varit stadsarkitekt Kristian Biskop. Arkitektbyrå Jorma Paloranta Oy har ansvarat för arkitektplaneringen, Ideastructura Oy för byggnadskonstruktionen, Sweco Talotekniikka Oy för elplaneringen och Keski-Pohjanmaan lvi-suunnittelutoimisto Oy för VVSA-planeringen. Byggnadsarbetet inleddes 25.3.2021 och objektet mottogs 28.7.2022.

Skolans utvidgningsdel uppgår till sammanlagt 804 m2. Dessutom har det byggts en ny mellanbjälklag vid den gamla festsalen och ett gårdsförråd på gården, vilket innebär att skolan nu har sammanlagt 5 213 m2 våningsyta.

I enlighet med gällande praxis har även en konstanskaffning genomförts i samband med utvidgningen. Genom konsanskaffningsprocessen valde man att genomföra den lokala bildkonstnären Anni Laukkas förslag ”Nya vindar”. Verket har integrerats i byggnadens fasader med grafisk betong. Laukka har sagt att hon genom sin konst försöker stanna tiden. Men att tiden ändå sveper förbi som en vindpust. I konstverket har Laukka förevigat handavtryck av de elever som gått och lärare som arbetat i Villa och Kyrkbackens skola och förskola under läsåret 2020–2021. Avtrycken är ett bevis på ett levt ögonblick – nu får skolans nya elever lämna sina avtryck på världen.