Hyppää sisältöön

Yhdistyksien ja järjestöjen tukimalli pitkäaikaistyöttömyyden aktivointityöhön otetaan käyttöön ensi vuonna

Kokkolan kaupungin työllisyyspalveluissa osana kuntakokeilua otetaan ensi vuonna käyttöön tukimalli, jossa yhdistyksille ja järjestöille voidaan kaupunginhallituksen määrittelemien kriteerien mukaan myöntää tukirahoitusta työkokeilijoiden, palkkatuella työllistettävien ja oppisopimusopiskelijoiden ohjauskuluihin.

Tukea myönnetään harkinnanvaraisesti työllisyyspalveluiden määrärahan puitteissa. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 14.12.2021. Tukimallin kriteerit ja hakukäytänteet täsmennetään tammikuussa, minkä jälkeen yhdistyksille ja järjestöille järjestetään infotilaisuus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Työllistämisen tukimallissa yhdistyksille ja järjestöille työkokeilijasta myönnettävä tuki on 350 €/ kk enintään 6 kuukauden ajalta. Palkkatuella työllistetystä sekä oppisopimusopiskelijasta vastaavasti 400 €/ kk enintään 8 kuukauden ajalta edellyttäen, että yhdistys tai järjestö työllistää henkilön yli 30 viikkotyötunnin ajalle. Yhteensä tukea myönnetään työllisyyspalveluiden määrärahojen puitteissa enintäänkin 200 000 euroa vuodessa.

Edellytyksenä tuen myöntämiselle vaaditaan muun muassa yhdistyksen/järjestön hallituksen päätös toimia pitkäaikaistyöttömiä työllistävänä tahona, sitoutumista pitkään työttömänä olleiden ohjauksen toteuttamiseen sekä toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen. Yhdistykseltä tai järjestöltä vaaditaan myös kykyä noudattaa laadullisesti palvelujen yleisiä reunaehtoja.

Lisäksi työllistettävän täytyy olla pitkäaikaistyötön, Kokkolan kaupungin asukas. Työllistettävä ei myöskään saa olla samanaikaisesti muussa palvelussa tai hankkeessa. Haun yhteydessä yhdistyksen tai järjestön on toimitettava kopio yhdistysrekisteriotteesta, viimeisin toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kuukausittainen tuen maksatus perustuu edelliskuukauden asiakasmäärään sekä laadulliseen seurantaan asiakkaan jatkopolutuksien ja asiakasarviointien, esimerkiksi työkokeilupalautteiden, osalta. Palvelua tuottavan tahon tilannetta arvioidaan kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Toimintaa valvoo kaupungin työllisyyspäällikkö ja koordinoi kaupungin työllisyyspalvelut

Kaupunginhallitus 14.12.2021