Hyppää sisältöön

Yksityisteiden perusparannusavustusten haku on käynnissä

Tiedotetta päivitetty 26.3.2024. Muutettu tieto avustuksen hakuajasta.

Kaupunki muistuttaa tiekuntia ja -isännöitsijöitä yksityisteiden perusparannusavustusten hakemisesta. Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Tiekuntien tulee saada myönteinen päätös valtion avustusosuudesta ennen hakemuksen jättämistä.

Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2023 lisätä yksityisteiden perusparannukseen tarkoitettua määrärahaa 100 000 eurolla. Kaupungin maksama avustus täydentää valtion maksamaa avustusta, eikä sitä myönnetä tienhoitotöihin.

Kaupungin myöntämän avustus kattaa enintään 25 % toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista kohteissa, joille on myönnetty 75 % valtion avustusta. Mikäli valtion avustusosuus on pienempi, myös kaupungin avustus vähenee vastaavasti. Avustuksen määrä voi vaihdella haettujen avustusten mukaan määrärahojen puitteissa.

Avustusta voi hakea tiekunta tai tieisännöitsijä, mikäli

  • tiekunta on järjestäytynyt ja toimittanut ajankohtaiset tietonsa yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad)
  • tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö, jolle tien pituus on vähintään 200 metriä.

Kaupungin avustusta tulee hakea vuosittain. Hakemuksen liitteenä tulee olla

  • ELY-keskuksen päätös myönnetystä valtionavustuksesta
  • hankkeen suunnitelmat aikatauluineen ja kustannusarvioineen

Kaupungin avustuspäätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen, ja peruskorjaus on toteutettava myöntämisvuoden aikana.

Lisätietoja