Hyppää sisältöön
Kuvassa näkyy koulun ruokala, jossa on pöytiä ja tuoleja.

Ykspihlajan koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa uusissa tiloissa

Ykspihlajan uusi koulu- ja päiväkotirakennus on valmistunut ja koulu ja päiväkoti ovat aloittaneet toimintansa tällä viikolla uusissa tiloissaan. Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelun lähtökohtana on ollut tilojen avoimuus, muunneltavuus ja esteettömyys. Tilat tarjoavat lapsille yhteisöllisyyttä ja yksityisyyttä tarvittaessa. Ne mahdollistavat yhteistoiminnallisen työskentelyn ja täyttävät näin uusien oppimisympäristöjen vaatimukset.

Koulun ja päiväkodin pedagogiselle toiminnalle sijainti Lahdenperässä avaa mahdollisuuksia luonnon monipuoliselle hyödyntämiselle ja liikunnalle. Lähellä sijaitseva meri, metsikkö, Friisin saari polkuineen ja historioineen sekä avara puistomainen viheralue Potin rannassa mahdollistavat tutkimisen, elämykset ja virkistyksen luonnossa sekä liikuntatunneilla monipuolisen liikunnan eri vuodenaikoina.

Koulun ja päiväkodin yhteistyö saman katon alla luo lapsille turvallisuutta, kun varhaiskasvatuksen jälkeen esiopetuksen ja peruskoulun aloitus tapahtuu tutuksi tulleissa tiloissa ja tutun henkilöstön ohjauksessa. Tämä helpottaa myös perheiden arkea, kun eri ikäiset lapset ovat samassa rakennuksessa.

Uudet yhteiset tilat mahdollistavat yhtenäisen polun 1-vuotiaasta 13-vuotiaaseen. Synergiaetuja saadaan siitä, että yhteisiä tiloja voi käyttää suurempi määrä lapsia. Poikkeuksellista on myös se, että sekä päiväkodilla, että koululla on yhteinen johtaja.

Ykspihlajan kouluun ja päiväkotiin hankittu taide on helsinkiläisen kuvataiteilijan Terhi Ekebomin käsialaa. Taiteen teema liittyy paikalliseen luontoon ja merellisyyteen. Ykspihlajan historiasta ja kulttuurielämästä on myös poimittu aiheita teoksiin. Teosten suunnitteluun osallistui koulun oppilaita. Kevätkaudella 2020 silloisen 6. luokan oppilaan piirsivät yksityiskohtia luonnosta, etsivät tietoa lähiseudun uhanalaisista kasveista ja kirjoittivat näistä tarinoita taiteilijalle virikemateriaaliksi. Osa näistä oppilaiden valitsemista aiheista päätyivät lopullisiin teoksiin Ykspihlajan elämää I-III ja Liitoharjoituksia. Teokset on toteutettu digiprintteinä lasille ja vanerille.

Ykspihlajan koulu ja päiväkoti on mitoitettu noin 200 lapselle ja siellä tulee työskentelemään noin 40 aikuista.