Fortsätt till innehållet
Yxpila skolas matsal.

Skolan och daghemmet i Yxpila inledde sin verksamhet i nya lokaler

Yxpila nya skol- och daghemsbyggnad har färdigställts och den här veckan har skolan och daghemmet inlett sin verksamhet i de nya lokalerna. Utgångspunkten för planeringen av den nya skolan och daghemmet har varit öppna, omvandlingsbara och tillgängliga utrymmen. Lokalerna erbjuder barnen social gemenskap men vid behov också möjligheter till enskildhet. De möjliggör kooperativt arbete och uppfyller därmed kraven på nya lärandemiljöer.

Läget i Lahdenperä ger skolans och daghemmets pedagogiska verksamhet möjligheter till mångsidigt utnyttjande av naturen och till motion. Det närbelägna havet, skogen, Storgrundet med sina stigar och historia samt det vidsträckta parkliknande grönområdet vid Pottens strand möjliggör forskning, upplevelser och rekreation i naturen samt mångsidig motion under olika årstider.

Skolans och daghemmets samarbete under samma tak skapar barnen trygghet då förskoleundervisningen och skolstarten inom grundläggande utbildning efter småbarnspedagogik sker i välbekanta lokaler och med handledning av en bekant personal. Det här underlättar också familjernas vardag, då barn i olika åldrar är i samma byggnad.

De nya gemensamma utrymmena möjliggör en enhetlig väg från 1-åring till 13-åring. Synergiförmåner nås då ett stort antal barn kan använda gemensamma lokaler. Det som också är exceptionellt är att skolan och daghemmet har en gemensam chef.

Bildkonstnären Terhi Ekebom från Helsingfors har svarat för konsten som finns framme i Yxpila skola och daghem. Temat i konstverken anknyter till den lokala naturen och havet. Även motiv från Yxpila historia och kulturliv har plockats in i konstverken. Skolans elever deltog i planeringen av verken. Under vårterminen 2020 fick eleverna i dåvarande årskurs 6 rita detaljer ur naturen, söka information om utrotningshotade växter i den närmaste omgivningen och skriva berättelser till konstnären som källa för inspiration. En del av de teman som eleverna valde togs in i de slutliga verken Ykspihlajan elämää I-III och Liitoharjoituksia. Konstverken har förverkligats som digitaltryck på glas och faner.

Yxpila skola och daghem har dimensionerats för ca 200 barn och ca 40 anställda.