Hyppää sisältöön

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan perusmaksut

Elintarvikelain (297/2021) ja terveydensuojelulain (140/2021) maksullisuutta ollaan laajentamassa vuosittaisella valvonnan perusmaksulla. Toimijoilta aletaan periä 150 euron suuruista perusmaksua vuoden 2022 alusta lähtien.

Elintarvikevalvonnan perusmaksu koskee hyväksyttyjä tai rekisteröityjä elintarvikehuoneistoja, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Maksu perustuu elintarvikelakiin (297/2021, 72 §). Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Terveydensuojelun perusmaksu perustuu terveydensuojelulakiin (140/2021, 50 §), joka on hyväksytty eduskunnassa 17.11.2021. Terveydensuojeluvalvonnan perusmaksu peritään lähtökohtaisesti niiltä toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Maksua ei kuitenkaan peritä laissa erikseen mainituista pienimuotoisista toiminnoista. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Vuosittaisen perusmaksun lisäksi suunnitelmallisista tarkastuskäynneistä laskutetaan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän taksan mukainen valvontamaksu. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa toiminnan lopettamisesta ympäristöterveydenhuollolle. Mikäli toiminta on loppunut tai loppuu tämän vuoden (2021) loppuun mennessä, pyydämme ilmoittamaan terveysvalvontaan (yterveys@kokkola.fi) viimeistään 10.01.2022.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa valvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta.

Lisätietoja:

Ruokavirasto: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

Valvira: (lisätietoja tulee presidentin lain vahvistamisen jälkeen 16.12.2021)