Hyppää sisältöön
Monikulttuurinen ryhmä ihmisiä iloitsee saavutuksestaan töissä

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilun logo

Keski-Pohjanmaan alueella toimiva Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021. Kokkolan seudun kuntakokeilun muodostavat Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki ja Perhon kunta sekä Kaustisen seutukunta (eli Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli).

Kuntakokeilun käynnistyessä osa Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaista siirtyi lainsäädännön perusteella oman kotikuntansa työllisyyspalveluiden asiakkaiksi. Samaten osa Pohjanmaan TE-toimiston työntekijöistä (14,2 henkilötyövuotta) siirtyi kuntakokeilun palvelukseen.

Kunnan perustehtävä työllisyyspalvelujen tarjoajana säilyy kuntakokeilussa samana kuin valtiollakin. Perustehtävänä on auttaa työnhakijaa pohtimaan opintoja, tarjota työtä ja opastaa työhön hakeutumisessa tai pohtia esimerkiksi kuntoutusta, mikäli siihen on tarvetta.

Kuntakokeilussa luodaan täysin uutta, hallinnolliset rajat ylittävää työllisyydenhoidon palvelumallia. Mallissa asiakkaiden tarpeiden mukaiset palvelut sovitetaan yhteen entistä paremmin. Kokeilussa haetaan yhdessä ratkaisuja muun muassa:

  • asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiseksi
  • eri toimijoiden palveluiden kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi
  • uudenlaisen, verkostomaisesti toimivan organisaation rakentamiseksi.

Käytännössä kuntakokeilun käynnistyessä monella työnhakija-asiakkaalla säilyi sama virkailija, mutta esimerkiksi asiointipiste on saattanut vaihtua. Kuntakokeilun toimitilat Kokkolassa sijaitsevat iParkissa, ja maakunnassa pääosin kuntien virastotaloissa. Kaustisella kuntakokeilun asiakkaat voivat asioida yhteispalvelujen asiointipisteellä. Kuntakokeilun aikana kehitetään myös vahvasti digitaalisia palveluita asiakkaiden käyttöön.

Muutos työllisyyspalveluissa asiakassiirtoineen perustuu lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut liittyvät hallituksen tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta.

Työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat 31.12.2024 saakka. Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä vahvistettiin 23.3.2023. Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Lue valtakunnallisilta verkkosivuiltamme lisää työllisyyden kuntakokeiluista ja mitä kokeilut tarkoittavat henkilöasiakkaan ja työnantajan näkökulmasta:

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana (tyomarkkinatori.fi)

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana (tyomarkkinatori.fi)

Ketkä kuuluvat kuntakokeilun piiriin?

Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:

  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • olet alle 30-vuotias
  • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
  • kansalaisuutesi on muu kuin Suomi

Olenko työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Infograafi.

 

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu

Yhteydenottopyynnöt TE-palveluiden Oma asioinnin kautta tai puhelimitse

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun alueellinen palvelunumero:

puh. 06 828 9800 (ma-ke klo 9-12 ja klo 13-15)

Lisätietoja Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilusta

Koordinaattori Sanna-Mari Levijoki
Työllisyyspäällikkö
044 7809 086
sanna-mari.levijoki(at)kokkola.fi

Lisätietoja kuntakokeilusta Kaustisen seutukunnassa

Laura Korhonen
Työllisyyskoordinaattori
040 167 8349
laura.korhonen(at)kaustisenseutukunta.fi

Kaustisen seutukunnan työllisyyspalvelut

Lisätietoja kuntakokeilusta Kannuksessa

Koordinaattori Sanna-Mari Levijoki
Työllisyyspäällikkö
044 7809 086
sanna-mari.levijoki(at)kokkola.fi