Fortsätt till innehållet

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Mellersta Österbotten startar i mars

En del av de arbetslösa arbetssökandena i Karlebyregionen som har varit TE-byråns klienter blir stadens klienter när det kommunala sysselsättningsförsöket inleds den 1 mars 2021. I Karlebyregionen omfattar försöket cirka 2600 klienter från Karleby, Kannus, Perho och Kaustby ekonomiska region.

Till försöket styrs arbetslösa och arbetssökande i sysselsättningstjänsterna som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Dessutom omfattar försöket alla arbetssökande under 30 år samt alla invandrare eller personer med främmande modersmål som antingen är arbetslösa eller deltar i sysselsättningstjänster i TE-byråerna i de kommuner som deltar i försöket. TE-tjänsterna i regionen informerar de klienter som överförs personligen. Övergången till försöket kräver alltså inga åtgärder av klienten.

I Karlebyregionen är cirka 40 procent av deltagarna i försöket under 30 år. I försöket får klienterna en coach som stöder, säkrar och följer hur klientens sysselsättning framskrider.

Kommunerna skapar själva sina nya sysselsättningstjänster som blir en del av kommunens övriga servicenätverk. De nya tjänsterna utvecklas i samarbete med sysselsättnings- och näringstjänster, utbildningsorganisationerna, Soite och tredje sektorn. De kommunala sysselsättningsförsöken fungerar som pilotprojekt för framtida sysselsättningsarrangemang. Pilotperioden räcker till juni 2023.