Hyppää sisältöön

Pelisäännöt koulutilojen käytössä

Yhteispeliä on muistaa, että toinenkin on olemassa.

Sinun ja muiden käyttäjien viihtyvyyden parantamiseksi olemme keränneet muistilistalle ne asiat, jotka helposti tahtovat unohtua. Raikkaassa ja siistissä salissa suorituskyky ja mielialakin kohentuvat!

1. Käyttöoikeuden saanut seura tai yhdistys vastaa järjestyksestä.
• Samanaikaisesti koulua käyttävät seurat ja yhdistykset sopivat keskenään järjestyksen valvonnasta.
• Koulutiloihin ei saa päästää asiattomia henkilöitä (ei lapsia vanhempien pelivuoroilla).
• Koulutiloissa ei saa esiintyä päihtyneenä!
• Kouluilla, joilla ei ole järjestettyä valvontaa, edellisen vuoron jäsen avaa ovet seuraavalle vuorolle ja viimeisen vuoron jäsen sulkee ne viimeistään klo 21.00.
• Seurat huolehtivat siitä, että salit tuuletetaan vuorojen jälkeen (vuoro on h = 45 min).
• Saliin mennään ja poistutaan oman vuoron puitteissa.
• Viimeisen vuoron vastuuhenkilö varmistaa, että suihkujen hanat ja ikkunat ovat kiinni, tuulettimet suljettu, WC:t vedetty ja valot pois.
• Voimistelusalissa käytät jalkineina vaaleapohjaisia urheilukenkiä tms. sisäkenkiä.
• Kilpailuyleisöllä on oma, varattu paikkansa (riippuen salista).

2. Harjoitusvuoron lopettaminen / peruuttaminen.
• Seura tai yhdistys ilmoittaa Liikuntapalveluille (Sami Keiski), ellei enää käytä vuoroa.
• Jos vuoro jää useampana peräkkäisenä viikkona käyttämättä syytä ilmoittamatta, vuoro peruuntuu. Yksittäisistä vuorojen peruutuksista on syytä ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen.
• Jos koulu itse tarvitsee tiloja, koulun johtaja/ rehtori ilmoittaa vuoron peruuntumisesta käyttäjälle viimeistään edellisellä viikolla.

3. Vastuuhenkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt; hän vastaa sekä tiloista että maksuista.

4. Mahdolliset vahingot ja vauriot korvaa käyttäjä. Vahingosta ilmoitat välittömästi koulun rehtorille tai talonmiehelle.

5. Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa (joulukuu, kesäkuu) myönnetyltä kaudelta. Käyttäjien peruuttamatta jääneistä vuoroista laskutetaan. Yksittäisiä vuorojen peruutuksia ei hyvitetä.

6. Sivistyskeskuksella on oikeus kauden aikana muuttaa vuoroja, mikäli tarve niin vaatii (vrt. ryhmän koko/salin koko, käyttötarkoitus jne.).

7. Vuoro poistetaan välittömästi ellei annettuja ohjeita noudateta.