Fortsätt till innehållet

Samarbete är att ta hänsyn till varandra.

För att öka trivseln för Dig och andra, som använder utrymmena, har vi gjort upp en minneslista över sådant som lätt vill bli glömt. En vädrad och städad sal höjer prestationsförmågan och piggar upp humöret!

1. Den sammanslutning eller förening, som har fått rätt att använda salen, svarar för ordningen.
• De sammanslutningar och föreningar, som använder skolan samtidigt, överenskommer sinsemellan om övervakning av ordningen.
• Obehöriga får inte ges tillträde till skolutrymmena (inga barn med då föräldrarna har sina spelturer).
• Förbjudet att vara berusad i skolornas utrymmen!
• En medlem i den föregående användningsturen öppnar dörrarna för följande tur och en medlem i den sista turen stänger dörrarna senast kl. 21.00 (gäller skolor, där det inte finns någon övervakning).
• Föreningarna sörjer för att salarna vädras efter användningsturerna (turen är 45 min).
• Den ansvariga personen i sista turen kontrollerar att duschkranar och fönster har stängts, WC:n spolats, ljusen har släckts och att fläkten är stängd.
• I gymnastiksalen bör användas ljusbottnade gymnastikskor eller motsvarande.
• Tävlingspubliken har en egen, reserverad plats.

2. Upphöring / annullering av träningstur.
• Sammanslutningen eller föreningen meddelar Idrottstjänster om upphöring av tur.
• Om användningsturen förblir outnyttjad flere veckors tid i följd utan att man meddelar orsaken, indras turen. Annullering av enskilda turer bör meddelas i god tid på förhand.
• Om skolan själv behöver utrymmena, meddelar skolans föreståndare/rektor användaren om det senast föregående vecka.

3. Den ansvarige personen bör vara en närvarande, minst 18 år gammal person som ansvarar både för utrymmen och för avgifter.

4. Ev. förstörelse eller skada ersätts av användare. Om skada bör omedelbart meddelas till skolans föreståndare/rektor eller gårdskarlen.

5. Fakturering sker två gånger om året (december, juni) för den beviljade perioden. Turer som användaren inte inhiberat faktureras. Enskilda turer, som inhiberas, krediteras ej.

6. Bildningsväsendet har rätt att ändra turerna under perioden, ifall situationen det kräver (gruppens storlek/salens storlek, användningsändamål osv.)

7. Turen dras in omedelbart om inte givna föreskrifter följs.