Hyppää sisältöön

Avustukset

Nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa.

 

Avustusta voidaan myöntää:

  • valtakunnallisen nuorisojärjestön paikalliselle jäsenyhdistykselle, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
  • paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
  • nuorten vapaille toimintaryhmille, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita.
  • kohdeavustuksena yhteisölle, jonka jäsenistä 2/3 ei ole alle 29-vuotiaita, jos avustettava toiminta suuntautuu selkeästi nuorille.

 

Erityis- ja kohdeavustuksien jakoperusteet ja hakemukset

 

Koulutusavustus

Avustusta myönnetään joko avustettavan järjestämään koulutukseen tai toisen tahon järjestämään koulutukseen osallistumiseen.

Hae avustusta

 

Leiriavustus

Avustusta myönnetään järjestettyjen leirien kulujen kattamiseksi tai osallistumisesta esimerkiksi yhdistyksen piirijärjestön järjestämälle leirille.

Leiritoimintaan jaettava avustus myönnetään leirivuorokausien perusteella.

Hae avustusta

 

Lapsi- ja nuorisotyön avustus

Avustusta myönnetään yhdistykselle jokaista sellaista toimintakertaa kohden, jossa ohjaajan lisäksi on ollut vähintään viisi alle 29-vuotiasta osallistujaa.

Hae avustusta

 

Kansainvälisen toiminnan avustus

Avustusta myönnetään kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämän kansainvälisen toiminnan osallistumiskuluihin sekä yhdistyksen toimintaan liittyvään ulkomailla järjestettävän tilaisuuden osallistumiskuluihin.

Hae avustusta

 

Toimitila-avustus

Avustusta myönnetään yhdistyksille, jotka vuokraavat tai ylläpitävät pidempiaikaisesti tiloja toimintaansa varten. Avustus on tarkoitettu kyseisten tilojen säännöllisiin vuokra- tai muihin ylläpitokuluihin.

Hae avustusta

 

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta. Tällaisia ovat muun muassa erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus, uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankintaan suunnattu avustus, jota voidaan myöntää vain rekisteröidylle nuorisojärjestölle.

Hae avustusta

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Kokkolan kaupunki / Nuorisopalvelut

PL 43

67101 Kokkola

Ota yhteyttä