Hyppää sisältöön

Avustukset

Nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa.

 

Avustusta voidaan myöntää:

 • yhteisölle, joka on valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen jäsenyhdistys ja
  jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
 • paikallisille nuorten vapaille toimintaryhmille toteutuneita kuluja vastaan.
  Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään
  2/3 olla alle 29-vuotiaita. Toimintaryhmien avustushakemuksen ja siihen
  liitettävien asiapaperien allekirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen henkilö.
  Allekirjoittajan henkilöllisyyden tulee olla todennettavissa.
 • paikallisille yhteisölle, jonka jäsenistä 2/3 ei ole alle 29-vuotiaita, voidaan
  myöntää avustusta, jos avustettava toiminta selkeästi suuntautuu nuorille ja
  toimintaan osallistuneista 2/3 on alle 29-vuotiaita.

 

Erityis- ja kohdeavustuksien jakoperusteet ja hakemukset

 

Kerhotoiminta-avustus

Kerhotoiminta-avustusta myönnetään jo syntyneiden kustannusten perusteella säännölliseen kerhotoiminnan ohjaustyöhön tunti- ja osallistujaperusteisesti. Kerhotoiminta-avustusta haetaan toistaiseksi lapsi- ja nuorisotyön avustushakemuksella.

Hae avustusta

 

Kansainvälisen toiminnan avustus

Avustusta myönnetään kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämän kansainvälisen toiminnan osallistumiskuluihin sekä yhdistyksen toimintaan liittyvään ulkomailla järjestettävän tilaisuuden osallistumiskuluihin.

Hae avustusta

 

Toimitila-avustus

Avustusta myönnetään yhdistyksille, jotka vuokraavat tai ylläpitävät pidempiaikaisesti tiloja toimintaansa varten. Avustus on tarkoitettu kyseisten tilojen säännöllisiin vuokra- tai muihin ylläpitokuluihin.

Hae avustusta

 

Kohdeavustus

Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus, joka on tarkoitettu mm. tapahtumien, retkien, leirien (myös päiväleirit) ja koulutuksen järjestämiseen sekä koulutukseen osallistumiseen. Kohdeavustusta kaluston ja välineistön hankintaan voidaan myötää vain rekisteröidyille nuorisojärjestöille.

Hae avustusta

 

Nuorten toimintaraha

Nuorten toimintaraha on tarkoitettu nuorten vapaiden ryhmien itsensä ideoimalle, nuorille suunnattuun, päihteettömään, projekti- tai tapahtumaluonteiseen toimintaan. Nuorten toimintarahaa haetaan toistaiseksi kohdeavustushakemuksella.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Kokkolan kaupunki / Nuorisopalvelut

PL 43

67101 Kokkola

Ota yhteyttä