Fortsätt till innehållet

Ungdomstjänster har till uppgift att skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet i Karleby.

 

Understöd kan beviljas till:

  • till en sammanslutning av vars medlemmar minst 2/3 är under 29 år och som är lokalförening i en riksomfattande ungdomsorganisation.
  • till lokala fria verksamhetsgrupper för unga för att täcka faktiska kostnader. Minst 2/3 av de personer som ansvarar för verksamheten eller genomför projektet ska vara under 29 år. Den som undertecknar verksamhetsgruppens understödsansökan och dokument som fogas till ansökan ska vara myndig. Undertecknarens identitet ska kunna verifieras.
  • till lokal sammanslutning av vars medlemmar 2/3 inte är under 29 år kan beviljas understöd om verksamheten för vilken understöd ansöks tydligt inriktas på unga och 2/3 av de som deltar i verksamheten är under 29 år.

 

Fördelningsgrunder för och ansökan om special- och projektunderstöd

 

Understöd för klubbverksamhet

Understöd för klubbverksamhet beviljas enligt redan uppkomna kostnader. Understöd beviljas för regelbunden handledning av klubbverksamhet på basis av antalet timmar och deltagare. Understöd för klubbverksamhet ansöks tills vidare med ansökan om understöd för barn- och ungdomsarbete.

Ansök understöd

 

Understöd för internationell verksamhet

Understödet beviljas för arrangerande av ett internationellt evenemang, för kostnader för deltagande i internationell verksamhet som arrangeras av distrikts- eller centralorganisation samt för kostnader för deltagande i evenemang som arrangeras utomlands och som anknyter till föreningens verksamhet.

Ansök understöd

 

Understöd för verksamhetslokal

Understöd beviljas till föreningar som under en längre tid hyr eller underhåller lokaler för sin verksamhet. Understödet är avsett för nämnda lokalers regelbundna hyres- eller andra underhållskostnader.

Ansök understöd

 

Projektunderstöd

Projektunderstödet är ett understöd av engångsnatur som är avsett för ordnande av bl.a. evenemang, utflykter, läger (också dagläger) och utbildning samt för deltagande i utbildning. Understöd för anskaffning av utrustning och materiel kan enbart beviljas registrerade ungdomsföreningar.

Ansök understöd

 

Verksamhetspenning för unga

Verksamhetspenningen för unga är avsedd för drogfria projekt eller drogfri

verksamhet av evenemangskaraktär som unga fria grupper har planerat och som är riktade till unga. Verksamhetspenningen för unga ansöks tills vidare med ansökan om projektunderstöd.

 

Ansökan skickas till adressen:

Karleby stad / Ungdomstjänster

PB 43

67101 Karleby

Ta kontakt