Till innehållet

Innehållsförteckning

Anders Chydenius

Anders Chydenius - Nordens Adam Smith

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) är den historiska gestalt besökaren har svårt att undgå i Karleby. Här finns en gata, en skola och ett köpcentrum som alla har uppkallats efter honom. Även under sin egen tid formade
Chydenius sin omgivning: Karleby sockenkyrka fick sin nuvarande utformning som ett resultat av Chydenius arbete. 

Det är främst som försvarare av närings- och handelsfrihet Chydenius ihågkoms i dag. Minst lika viktiga var hans insatser för främjandet av yttrandefriheten, transparens inom förvaltningen och de mänskliga rättigheterna. 

Chydenius andliga arv lever i dag i Karleby bland annat genom den verksamhet som bedrivs vid Karleby universitetscenter Chydenius. Chydenius-seminariet som arrangeras varje sommar samlar inhemska och utländska påverkare
och beslutsfattare för att dryfta aktuella frågor i chydeniansk anda.

www.chydenius.fi

Anders Chydenius
Anders Chydenius
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp