Fortsätt till innehållet

Chydenius-seminariet diskuterar säkerhet och energiframtid

Chydenius-seminariet i Karleby arrangeras fredagen 1.7. kl. 12 – 15 vid Karleby stadshus, i Karlebysalen. Temat är ”Framtiden, geopolitiken och energiframtiden i Europa”.

“Årets seminarium behandlar den gröna övergången, ett tema som inte kan diskuteras för mycket. Efter Rysslands angrepp mot Ukraina är det också viktigt att lyfta fram den förändrade säkerhetssituationen och geopolitiken. Dessa två är starkt kopplade till varandra”, säger Anders Chydenius-stiftelsens ombudsperson Anu Rantamäki.

Chef för utrikespolitiska institutet Mika Aaltola talar om ändringar i säkerheten i Europa och Finland. Näringslivsminister Mika Lintilä och verkställande direktör för Varma Risto Murto ger båda sin syn på energiframtiden i Europa. Som ansvarig minister för Finlands energipolitik belyser Lintilä den sittande regeringens målsättningar för grön övergång. Risto Murto som VD för Varma ger arbetspensionsbolagets syn på den gröna övergångens effekter. Diskussionen leds av Keskipohjanmaa – tidningens chefredaktör Tiina Ojutkangas.

Arbetslivsprofessor och finansministeriets mångåriga kanslichef Martti Hetemäki dryftar den gröna övergångens hot och möjligheter i sitt inlägg. Miira Riipinen, direktör för Kommunförbundets enhet för samhälle och miljö, Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi samt Paula Erkkilä, direktör för Österbottens handelskammare belyser energidiskussionen ur kommunernas, utbildningsanordnarnas och företagens perspektiv.

Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och Björn Vikström, ordförande för Anders Chydenius-stiftelsen. Marko Aittola, direktör för Karleby universitetscenter Chydenius summerar seminariets innehåll i sitt avslutande inlägg. Seminariets huvudarrangörer är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen i samarbete med Andelslaget KPO, Mellesta Österbottens Andelsbank, Hilla Group och Österbottens Handelskammare.

Seminariet är gratis och öppet för allmänheten. Evenemanget streamas. Anmälan görs senast 28.6. på adressen www.chydenius.fi/seminaari.

Program

12.00

Välkomstord

– Stina Mattila, stadsdirektör, Karleby stad

– Björn Vikström, ordförande Anders Chydenius-stiftelsen

 

12.15

Den förändrade säkerheten i Europa och Finland

– Mika Aaltola, direktör, Utrikespolitiska institutet

Europas energiframtid

– Mika Lintilä, näringslivsminister

– Risto Murto, verkställande direktör, Varma

Diskussion

 

Kaffepaus

 

14.10

Grön övergång – hot eller möjlighet

– Martti Hetemäki, arbetslivsprofessor

Perspektiv på energiövergången

– Miira Riipinen, direktör, regioner och samhälle, Kommunförbundet

– Mikael Lindfelt, rektor, Åbo Akademi

– Paula Erkkilä, verkställande direktör, Österbottens handelskammare

Diskussion

 

15.50

Avslutande ord

– Marko Aittola, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius

 

16.00 seminariet avslutas

 

Som ordförande fungerar Tiina Ojutkangas, chefredaktör för Keskipohjanmaa-tidningen och innehållsledare för Hilla Group koncernen.

 

Det är även möjligt att delta virtuellt i seminariet.