Hyppää sisältöön
Punaisia mökkejä meren rannalla Ohtakarissa.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavoilla ja rantayleiskaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä ja millä periaatteella alueella rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Ranta-asemakaavoja käytetään tiiviin rantarakentamisen ohjaamiseen sekä silloin, kun taajamat ulottuvat rantaan. Muilla alueilla ohjausvälineenä on rantayleiskaava.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä.

Maanomistaja voi laadituttaa kustannuksellaan ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä on neuvoteltava kaupungin (kaupunkisuunnittelu) kanssa ranta-asemakaavan soveltumisesta kyseiseen tapaukseen.

Vireillä ja suunnitteluvaiheessa olevia ranta-asemakaavoja

Yhteystiedot