Hyppää sisältöön
Punaisia mökkejä meren rannalla Ohtakarissa.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavoilla ja rantayleiskaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä ja millä periaatteella alueella rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Ranta-asemakaavoja käytetään tiiviin rantarakentamisen ohjaamiseen sekä silloin, kun taajamat ulottuvat rantaan. Muilla alueilla ohjausvälineenä on rantayleiskaava.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä.

Maanomistaja voi laadituttaa kustannuksellaan ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä on neuvoteltava kaupungin (kaupunkisuunnittelu) kanssa ranta-asemakaavan soveltumisesta kyseiseen tapaukseen.

Vireillä ja suunnitteluvaiheessa olevia ranta-asemakaavoja

 • Tankarin satama

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Ranta‐asemakaavan tavoitteena on ohjata alueen rakentamista ja toimintoja siten, että huomioiduksi tulevat alueen merkittävät matkailu‐, luonto‐ ja kulttuurihistorialliset arvot. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille ja kokonaisuuksille on tavoitteena saada selkeät yhtenäiset uudis- ja korjausrakentamista koskevat määräykset, jotta niiden arvot saadaan säilytettyä.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 3.11.2021 § 131 hyväksyä Tankarin ranta-asemakaavaehdotuksen ja lähettää sen keskeisille osallisille sekä asettaa nähtäville.

  Kaavaehdotus on nähtävillä 18.11. – 20.12.2021.

  Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen 20.12.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kokkola@kokkola.fi tai kaupungintalon kirjaamoon (osoite: Kaupungintalo, Kauppatori 5 / PL 43, 67101 Kokkola). Viitteeksi pyydämme laittamaan kyseisen kaavatyön nimen. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Kokkolan Kaupungintalolla asiakaspalvelupisteessä sekä Kokkolan kaupungin Internet -sivuilla ajalla 18.11. – 20.12.2021.

  Tankarin ranta-asemakaavaehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikko 24.11.2021 klo 17.00. Koronatilanteen vuoksi tilaisuus pidetään etänä. Voit ilmoittautua tilaisuuteen elinkeinot@kokkola.fi sähköpostiosoitteeseen. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki viikolla 47 ennen tilaisuutta.

   

  Kaavaehdotuskartta

  Kaavaselostus

  Kulttuuriympäristö ja -maisemaselvitys

  Arkeologinen selvitys

  Satamasuunnitelma

   

  Yhteyshenkilö: Päivi Cainberg

Yhteystiedot