Hyppää sisältöön
Yläviistosta otettu kuva, jonka etualalla on vanha vesitorni ja sen vieressä oleva Vartiolinna. Taustalla levittäytyy kaupunkinäkymä meren suuntaan

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä ja millä periaatteella alueella rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Kaupunki vastaa asemakaavoituksesta. Kokkolassa asemakaavoitus kuuluu kaupunkisuunnittelun vastuualueeseen. Asemakaava käynnistyy kaupungin toimesta tai yksityisen aloitteesta vapaamuotoisella hakemuksella kaupunginhallitukselle.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus, merkittävissä asemakaavoissa kuitenkin kaupunginvaltuusto.

Voit seurata kuuluttamista ja osallistua valmisteluun kuulutuksissa mainitulla tavalla. Kokkolassa asemakaavoista kuulutetaan Kokkola -lehdessä sekä Kokkolan kaupungin Internet -sivuilla

Lainvoimaisesta asemakaavasta saat yleispiirteisen kuvan ajantasa-asemakaavasta.

Osallistu ja vaikuta!

Asemakaavatyöt

Täällä ovat käynnissä olevat asemakaavatyöt ja niiden yhteyshenkilöt.

 • Alueella on voimassa vanhoja asemakaavoja jotka eivät mahdollista alueen kehittämistä. Kaupunki on myös ostanut kriittiseltä paikalta nyt jo puretun omakotitalon. Myös asumiskäytön tehostamismahdollisuuksia alueen pohjoisreunassa tutkitaan.

  Lisäksi K-P koirakilta on esittänyt asemakaavan muutosta lisärakennusoikeudesta kehittämishankkeidensa mahdollistamiseksi.

  Maankäyttötiimi käsitteli asiaa kokouksessaan 9.6.2021 ja se etenee KH:lle aloituspäätöksenä 2021.

  Infografiikka esittää kohteen olevan kaavaprosessin viimeisessä eli voimaantulovaiheessa.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 7.2.2022 § 58.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 31.8.2022 § 120.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62§) 8.9. – 22.9.2022 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 25.1.2022 § 14.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 2.2. – 6.3.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kirkonmäen urheilualueen asemakaavan muutoksen 3.4.2023 § 150.

  Asemakaava on tullut voimaan.

   

  Vastuuhenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

 • Asemakaavatyöllä tutkitaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti tarvittavat käyttötarkoituksen muutokset, rakennusoikeudet, mahdollinen lisärakentaminen ja pysäköintijärjestelyt sekä yksittäisiin rakennuksiin ja laajemmin korttelialueisiin osoitettavat suojelumerkinnät.

  Aloitteen asemakaavamuutostyön käynnistämiseksi on tehnyt Kiinteistö Oy Torikatu 50.

  Infografiikka kuvaa kohteen olevan kaavaprosessin viimeisessä eli voimaantulovaiheessa.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 23.8.2021.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 23.3.2022 § 38.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 31.3. – 2.5.2022 välisen ajan.

  Aluetta koskeva kysely oli avoinna 8.6.-22.6.2022.

  Kaupunkirakennelautakunta kävi kaavaehdotusta varten linjauskeskustelun kokouksessa 31.8.2022 § 122.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 25.1.2023 § 13.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 2.2. – 6.3.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Torikatu 50, ympäristö asemakaavan muutoksen 21.8.2023 § 336.

  Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavamuutoksen Torikatu 50, ympäristö 25.9.2023 § 93. 

  Asemakaavan muutos on tullut voimaan. 

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen.

 • Pohjoisväylän tieosuus (välillä Tehtaankatu – Ouluntie), palvelee nykyisin Satamatien valmistuttua pääasiassa paikallista liikennettä, eikä se enää täytä yleisen tien kriteereitä. Tiealuetta on hallinnoinut ELY-keskus.

  Kaduksi muuttaminen edellyttää asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Asemakaavalla ja siihen liittyvillä asemakaavojen muutoksilla, muutetaan Pohjoisväylän tiealueet (LT) välillä Tehtaankatu – Ouluntie katualueiksi ja mahdollistetaan katualueen siirtyminen Kokkolan kaupungin omistukseen.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisen 12.9.2022 § 403.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 12.10.2022 § 142.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 20.10. – 18.11.2022 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 8.3.2023 § 44.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 16.3. – 17.4.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavamuutoksen 29.5.2023 § 230.

  Asemakaavan muutos on tullut voimaan 16.8.2023.

   

  Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

 • kartta

  Asemakaavatyön tavoitteena on tutkia alueen soveltuminen pientalorakentamiselle ja laatia alueelle asemakaava. Suunnittelussa tulee huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, Kälviän kirkonkylän, (RKY) alueella.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisen 14.3.2022 § 108.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 10.5.2023 § 83.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 18.5. – 19.6.2023 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 1.11.2023 § 160.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 9.11. – 11.12.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen

 • Asemakaavatyön tavoitteena on tutkia tontille 2-14-2 keskustan keskeiselle paikalle soveltuva ratkaisu, jossa sijaitsisi ainakin myymälä- ja asuintiloja. Lähtökohtaisesti Isonkadun puoleinen osa (ns. Halosen sisäänkäynti) on tarkoitus osin säilyttää ja kirkon puoleinen “siipi” purkaa ja uudisrakentaa. Autopaikat sijoittuisi kellarikerrokseen. Samalla tutkitaan laajemmin naapurikiinteistöjen tilannetta ja yhteisen paikoitus- ja/tai jätejärjestelmän kehittämisen mahdollisuutta. Tonttien käyttötarkoitukset päivitetään nykytilannetta vastaaviksi huomioiden mahdollisia toiveita tulevaisuutta ajatellen.

  Asemakaavamuutos on luonteeltaan merkittävä koska se sijoittuu ydinkeskustaan ja sisältää jo nykytilanteessa suojeltuja kohteita. Asemakaavan hyväksyy täten kaupunginvaltuusto.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 20.6.2022 § 308.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 29.3.2023 § 57.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 6.4.-8.5. välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 4.10.2023 § 140.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 12.10. – 13.11.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen

 • Asemakaavatyön tavoitteena on tutkia tontille 1-8-4 sopivan pienkerrostalon laajuutta ja mitoitusta sekä miten molempien tonttien jalankulkuyhteydet, autopaikoitus ja muut pihajärjestelyt sijoittuisivat. Molempien tonttien osalta tutkitaan myös rakennussuojelu. Myös Pitkänsillankadun osalta tulee vuoden 1909 asemakaava päivittää.

  Asemakaavamuutos on luonteeltaan merkittävä koska se sijoittuu ydinkeskustaan ja sisältää jo nykytilanteessa suojeltuja kohteita. Asemakaavan hyväksyy täten kaupunginvaltuusto.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 20.6.2022 § 309.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 4.10.2023 § 149.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 12.10. – 13.11.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen

 • Aloitteen on tehnyt Kokkolan seurakuntayhtymä. Kaavamuutostarve johtuu Kokkolan seurakuntayhtymän tarpeesta laajentaa Elisabethin hautausmaan aluetta. Alueen laajentuminen nykyisen hautausmaa-alueen eteläpuolelle tutkitaan asemakaavassa. Asemakaavassa on huomioitava alueen sijainti lähellä pohjavesialuetta. Kaavatyössä tutkitaan alueen käyttötarkoitus sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyt. Asemakaavatyö on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen 12.9.2022 § 402.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 4.10.2023 § 139. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 12.10. – 13.11.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Tanja Hakala

 • Aloitteen on tehnyt Kokkolan seurakuntayhtymä. Kaavamuutostarve johtuu Kokkolan seurakuntayhtymän tarpeesta laajentaa Annan hautausmaan aluetta. Alueen laajentuminen nykyisen hautausmaa-alueen pohjoispuolelle tutkitaan asemakaavassa. Erityisesti asemakaavassa on huomioitava alueen sijainti pohjavesialueella. Asemakaavatyö on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen 12.9.2022 § 402.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 4.10.2023 § 138. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 12.10. – 13.11.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Tanja Hakala

 • Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia alueen tuleva käyttötarkoitus, tehokkuudet ja kerrosluvut sekä liikennejärjestelyt.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 7.11.2022 § 495.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 10.5.2023 § 85. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 18.5. – 19.6.2023 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 1.11.2023 § 158. 

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 9.11. – 11.12.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Päivi Cainberg (konsulttityö)

 • Kaavamuutoksella tavoitellaan alueella voimassa olevan asemakaavan muokkaamista korttelin 10 sekä siihen liittyvän LPA-alueen osalta siten, että alueelle mahdollistuu aiempaa monipuolisempaa ja tehokkaampaa rakentamista. Liiketoiminnan lisäksi suunnittelualueelle tavoitellaan muita keskustaan soveltuvia toimintoja, kuten asuin- ja toimitiloja sekä palvelurakentamista.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 7.11.2022 § 496.

  Tehtaankatu 12 (ent. Anttilan) korttelia koskeva asukaskysely oli avoinna 30.3.-16.4.2023.

  Kyselyn tulokset / Tehtaankatu 12

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 4.10.2023 § 141. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 12.10. – 13.11.2023 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 27.3.2024 § 58.

  Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 4.4. – 6.5.2024 välisen ajan.

  Kaavoitusasia pidetään esillä kaupungintalolla asiakaspalvelussa sekä kaupungin Internet -sivuilla. Asiasta voi antaa kirjallisia muistutuksia nähtävilläolon aikana osoitteeseen:

  Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö / Hallinto, PL 43, 67101 Kokkola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

  Yhteystiedot mainittava. Kuoreen tunnuksena kaavan nimi.

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen

 • Kaavamuutoksella ja -laajennuksella tutkitaan alueen korttelirakenne ja käyttötarkoitukset siten, että alueelle voidaan sijoittaa tehokkaammin uusi tai uusia tehdasyksikköjä (T/kem merkinnän laajennus), katualueen siirto tai poisto ja Kokkolan Voiman varastokentät sekä muut esiin tulevat tarkistukset. Alueelle sijoittuvan dyynin osalta tutkitaan ekologisena kompensaationa vastaavan luontokohteen suojelua tarkastelualueen eteläosassa (Ykspihlajan vanhan koulun läheisyydessä).  Myös koulun alue itsessään tutkitaan Metsäkadun varressa missä se liittyy 25.10.2021 hyväksyttyyn asemakaavaan (KH § 478).

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 21.2.2022 § 96.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti 23.11.2022 § 165 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62§) 1. – 30.12.2022 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 1.11.2023 § 159. 

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 9.11. – 11.12.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti 19.2.2024 § 74 esittää valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen KIP itäinen.

  Kaupunginvaltuusto päätti 18.3.2024 § 26 hyväksyä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen KIP itäinen.

   

  Kaavamateriaali:

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Selvitykset:

  OHEISMATERIAALI 1_Asemakaavan_seurantalomake

  OHEISMATERIAALI 2_Luontoselvitys

  OHEISMATERIAALI 3_Hulevesisuunnitelma

  OHEISMATERIAALI 4_Tärinäselvitys

  OHEISMATERIAALI 5_Meluselvitys

  OHEISMATERIAALI 6_Suuronnettomuusselvitys

  OHEISMATERIAALI 7_Dyynikompensaatio

  OHEISMATERIAALI 8_Havainnekuva

  OHEISMATERIAALI 9_Ilmastovaikutusten arviointi

  OHEISMATERIAALI 10_Vaikutusten arviointi

  OHEISMATERIAALI 11_Liikennetarkastelu

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen.
  Konsultilla: Plandea Oy, Minna Vesisenaho.

 • Asemakaavan muutos koskee KIP -pohjoiselle sijoittuvan tontin 272-41-1-20 itäosaa ja siinä on tarkoitus muuttaa alueelle sijoittuvan LPA  -osa-aluemerkinnän sijaintia sekä lisätä pohjavesialuemerkintä. LPA on alueen osa, jolle saa sijoittaa 41. kaupunginosan tonttien yhteiseen käyttöön osoitettuja autopaikkoja.

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää vaiheittaisen asemakaavan muutoksen 19.12.2022 § 570.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 25.1.2023 § 12.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 2.2. – 6.3.2023 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 10.5.2023 § 84.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 18.5. – 19.6.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen KIP pohjoinen, kortteli 272-41-1, LPA 21.8.2023 § 335.

  Asemakaavamuutos on tullut voimaan.

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen

 • Alueella tutkitaan katualueen sijainti (sijaitsee nykyisin sivussa todellisesta ajoyhteydestä) sekä siihen liittyen rajoittuvien omakotitonttien laajenemismahdollisuus ja muut reunaehdot.

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 30.1.2023 § 45.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 8.3.2023 § 43.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 16.3. – 17.4.2023 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 31.5.2023 § 94.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 8.6. – 10.7.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hollihaantien asemakaavan muutoksen 21.8.2023 § 337.

  Asemakaavan muutos on tullut voimaan.

   

  Yhteyshenkilö: Sami Karjalainen.

 • Boliden Kokkola Oy esittää aloitteella 7.7.2022 asemakaavan muutosta jätealueen laajentamiseksi. Ympäristölupaprosessi jätealueen laajentamiseksi on käynnistetty samanaikaisesti.

  Bolidenin jätealueen laajennustavoitteen lisäksi kaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuutta laajentaa T/kem -merkintää jätealtaan reunan ulkopuolella sataman alueelle. Tällä alueella tulee kyseeseen myös vähäinen asemakaavan laajennus (uusi asemakaava).

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laatimisen 23.1.2023 § 27.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville 23.8.2023 § 116.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 31.8.-1.10.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen.

 • Asemakaavan tavoitteena on tutkia rannan loma-asutuksen muuttamismahdollisuudet pysyvään asutukseen sekä osoittaa kaupungille uutta merenläheistä asumista. Uusien tonttien lukumääräarvio on 12.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisen 29.5.2023 § 231.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 24.1.2024 § 12.

  Varvinkujan osallisille järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 7.2.2024.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 1.2. – 4.3.2024 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen.

 • Aloite asemakaavan muuttamiseksi on kaupungin. Tarkoitus on päivittää alueen katuverkon kaavallinen tilanne vastaamaan todellisuutta. Alueella on voimassa kaksi vanhaa kaavaa, jotka eivät ole toteutuneet kaavojen mukaisesti. Samalla tutkitaan alueen maankäyttö, käyttötarkoitukset ja maanomistukselliset asiat sekä liikennejärjestelyt, mm. Ventuksentien ja Pellaksentien liittymän osalta.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 29.5.2023 § 232.

   

  Yhteyshenkilö: Sami Karjalainen

 • Karttakuva esittää kohteen sijainnin kartalla.

  Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Halkokarin yhtenäiskoulun sijoittaminen tontille 272-101-14-1. Kaavoituksessa tutkitaan rakennusala, rakennustehokkuus ja kerroskorkeus, turvataan riittävä suojavyöhyke asutuksen suuntaan sekä varmistetaan riittävät piha-alueet ja turvalliset liikennejärjestelyt.

  Infografiikka esittää kaavaprosessin olevan toisessa eli luonnosvaiheessa.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 19.6.2023 § 263.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 24.1.2024 § 11.

  Halkokarin koulun ja päiväkodin asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 13.2.2024.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 1.2. – 4.3.2024 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Sami Karjalainen

 • Kaavamuutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on mahdollistaa Syväsataman kehittäminen ja sataman toiminnan laajentamisen Kokkolan Satama Oy:n tavoitteiden mukaisesti ja vastata kehittyvän teollisuuden tarpeisiin. Asemakaava laajennetaan lännessä vastaamaan Syväsataman jo toteutuneita kenttäalueita.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen 15.5.2023 § 208.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 23.8.2023 § 117.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 31.8.-1.10.2023 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen

 • Kaavoitusaloite on IVG POLAR Oy:n sekä kiinteistö Oy Pitkänsillankatu 1-3:n. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2016 (§376) päättänyt asemakaavan laatimisesta, suunnitteluvarauksesta sekä tontinluovutuksen periaatteesta. Kaavoitusaloitteen mukainen ensimmäinen kaavaehdotus oli nähtävillä 12.10.-13.11.2017. Tuon jälkeen kiinteistön omistaja on vaihtunut ja tilanne muuttunut. Tämän vuoksi on laadittu toinen kaavaehdotus.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 23.8.2023 § 118.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 31.8.-1.10.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavamuutoksen 20.11.2023.

  Asemakaavan muutos on tullut voimaan. 

   

  Yhteyshenkilö: Sami Karjalainen

 • Asemakaavamuutoksella luodaan maankäytölliset edellytykset toteuttaa vuonna 2022 valmistuneessa tiesuunnitelmassa Valtatie 8
  parantaminen esitetyt kehittämistoimenpiteet.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 15.5.2023 § 207.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 4.10.2023 § 142. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 12.10. – 13.11.2023 välisen ajan.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14.2.2023 § 25. 

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 22.2. – 25.3.2024 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen

 •  

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 1.11.2023 § 157.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 9.11. – 11.12.2023 välisen ajan.

  Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen  12.2.2024 § 64.

  Asemakaavan muutos on tullut voimaan.

   

  Yhteyshenkilö: Tanja Hakala

 • Piispanmäen koulun ja päiväkodin käyttäjät aloittavat yhdessä kaupunkirakentamisen, puistot ja liikuntapaikat sekä kaupunkisuunnittelun kanssa pellon käytön suunnittelun, jonka tavoitellaan valmistuvan kevään 2024 aikana. Koulun ja päiväkodin sekä lähiympäristön virkistysaluetoimintojen lisäksi alueelle on tulossa hulevesiviivytys sekä suojavalli asutuksen suuntaan. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös Kuokkamaantien itäpuolen korttelialueen kaavalliset muutostarpeet.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 2.10.2023 § 412.

   

  Yhteyshenkilö: Meri Ukonmurto

 • Aloite vaiheasemakaavasta on kaupungin. Mm. suurteollisuusalueen rakentajille tarvitaan lyhytaikaiseen asumiseen soveltuvia tiloja, jota korttelin nykyinen asemakaava ei suoraan mahdollista. Keväällä 2017 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa tuli mahdollisuus laatia asemakaava myös vaiheittain (MRL 50§). Vaiheittain laatiminen tarkoittaa, ettei kaavamuutoksella tarvitse ottaa tutkittavaksi kaikkia maankäyttöön liittyviä osia vaan muutos voidaan kohdentaa vain tiettyyn merkintään tai määräykseen. Tässä tapauksessa siis tavoitteena on lisätä käyttötarkoitukseen majoitusrakennusten salliminen.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää vaiheasemakaavan muutoksen laatimisen 18.12.2023 § 568.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 24.1.2024 § 13. 

  Nähtävillä olon yhteydessä pidettiin alueen osallisille esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 15.2.2024.

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 1.2. – 4.3.2024 välisen ajan.

   

  Yhteyshenkilö: Meri Ukonmurto

 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on tehnyt aloitteen kaavamuutostyön käynnistämistä. Kyseessä on koulutusyhtymän kiinteistö, jolla sijaitsee kansanopiston päärakennus. Sen laajennus- ja muutostyöt ovat käynnistyneet syksyllä 2023. Laajennuksen myötä kiinteistö tulee jäämään ahtaaksi. Koulutusyhtymä on keskustellut kaupungin kanssa lisäalueen ostamisesta, tontinmuodostuksesta ja asemakaavan muutostarpeista. Kaavamuutos mahdollistaisi kiinteistön ja toiminnan kehittämisen tulevaisuudessa.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet: 

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 11.3.2024 § 99. 

   

  Yhteyshenkilö: Mikko Karvonen

 • Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa on ajantasaistettu ja uudistettu suunnitelma on käsitelty sekä opetus- ja kasvatuslautakunnassa että kaupunkiympäristölautakunnassa sekä hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 19.2.2024. Suunnitelma sisältää uuden päiväkodin rakentamisen nykyisen Kiviniityn päiväkodin tilalle samalle tontille ja suunnitelmissa on ollut, että kyseinen päiväkoti olisi vuoropäiväkoti. Varhaiskasvatuspalvelujen näkökulmasta päiväkotirakennuksen tulisi olla aiempaa suurempi ja mahdollisesti kaksikerroksinen, mikä mahdollistaisi 8 -10 päiväkotiryhmän sijoittumisen kiinteistöön. Tämä edellyttäisi voimassa olevan asemakaavan muuttamista rakennusoikeuden kasvattamiseksi. Samassa yhteydessä olisi tarpeen laajentaa käyttötarkoitusmerkintää sekä tarkastella alueen liikennejärjestelyt huomioon ottaen myös viereisen Kiviniityn koulun toiminta ja sen vaatiman liikenteen.

  Käsittelyvaiheet

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen 25.3.2024 § 131. 

   

  Yhteyshenkilö: Meri Ukonmurto

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaavasta saat yleispiirteisen kuvan lainvoimaisista asemakaavoista.

Kartta ajantasa-asemakaavasta. Ohita upotettu kartta: Kartta ajantasa-asemakaavasta.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavoilla ja rantayleiskaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Ranta-asemakaavat

Yhteystiedot