Hyppää sisältöön
Yläviistosta otettu kuva, jonka etualalla on vanha vesitorni ja sen vieressä oleva Vartiolinna. Taustalla levittäytyy kaupunkinäkymä meren suuntaan

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä ja millä periaatteella alueella rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Kaupunki vastaa asemakaavoituksesta. Kokkolassa asemakaavoitus kuuluu kaupunkisuunnittelun vastuualueeseen. Asemakaava käynnistyy kaupungin toimesta tai yksityisen aloitteesta vapaamuotoisella hakemuksella kaupunginhallitukselle.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus, merkittävissä asemakaavoissa kuitenkin kaupunginvaltuusto.

Voit seurata kuuluttamista ja osallistua valmisteluun kuulutuksissa mainitulla tavalla. Kokkolassa asemakaavoista kuulutetaan Kokkola -lehdessä sekä Kokkolan kaupungin Internet -sivuilla

Lainvoimaisesta asemakaavasta saat yleispiirteisen kuvan ajantasa-asemakaavasta.

Asemakaavatyöt 2022

Täällä ovat vuoden 2022 asemakaavatyöt ja niiden yhteyshenkilöt.

 • Alueen kaavoittamisella varaudutaan merkittävän tai merkittävien uusien toimijoiden sekä hankkeiden toteutumiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Kokkolaan. Alueelta on jo laadittu suuri määrä perusselvityksiä; mm. aluesuunnitelma, liikenteelliset tarkastelut, luonto ja ympäristöselvitys sekä arkeologinen selvitys.

  Maakuntakaavan lisäksi aluetta käsitellään myös strategisessa aluerakenneyleiskaavassa.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 11.1.2021 § 8.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 24.11.2021 § 141. 

  Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä (MRL 62 §) 2.12.2021 – 3.1.2022 välisen ajan.

   

  Vastuuhenkilöt: Jouni Laitinen ja Ingela Borgmästars-Hagnäs.

 • Kartta, josta näkyy suunnittelualue

  Asemakaavatyöllä tutkitaan alueen soveltuminen pääosin pientalorakentamiseen. Uudet tontit pyritään alustavan aikataulun mukaan saamaan tontinluovutukseen viimeistään vuonna 2023.

  Tavoitteena on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 61 hyväksymän Kokkolan maa- ja asuntopoliittisen MASTO –ohjelman 2021-2024 mukaisesti.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 23.8.2021 § 375.

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Jenny Jungar.

 • Asemakaavatyöllä tutkitaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti tarvittavat käyttötarkoituksen muutokset, rakennusoikeudet, mahdollinen lisärakentaminen ja pysäköintijärjestelyt sekä yksittäisiin rakennuksiin ja laajemmin korttelialueisiin osoitettavat suojelumerkinnät.

  Aloitteen asemakaavamuutostyön käynnistämiseksi on tehnyt Kiinteistö Oy Torikatu 50.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 23.8.2021 § 374.

  Yhteyshenkilöt: Jenny Jungar ja Jouni Laitinen.

 • Alueen käyttötarkoitusta toivotaan muutettavan siten, että se paremmin vastaisi nykyistä käyttöä ja mahdollistaisi laajemmin mm. asuntojen toteutuksen. Rakennuksessa on tällä hetkellä mm. toimistotilaa, asuntoja ja ravintola.

  Aloite kaavan muuttamiseksi on yksityisen ja se on jätetty 14.9.2020. Aloite koskee vanhaa valtion virastotaloa joka on voimassa olevassa asemakaavassa YH-tontti (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue).

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirja kokouksesta 3.11.2021 § 130.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 18.11. – 20.12.20121 välisen ajan.

  Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

 • Asemakaavamuutostyössä tutkitaan tyhjäksi jääneen koulun tontin jatkojalostusmahdollisuudet. Ensisijaisena vaihtoehtona on uuden päiväkodin sijoittaminen alueelle. Alue on kaupungin omistuksessa. Aloite on kaupungin.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavoituksen 23.3.2020 § 140.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 19.1.2022 § 11.

   

  Yhteyshenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen.

 • Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia koulun alueen rakennusoikeutta ja koko suunnittelualueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä. Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi koulun peruskorjauksen ja laajennushankkeen johdosta.

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 24.11.2021 § 144.

  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65§) 2.12.2021 – 3.1.2022 välisen ajan.

  Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

 • Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

 • Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia periaatteet alueen maankäytölle ja täydennysrakentamiselle sekä määritellä tarkemmin alueen ja rakennuskannan kulttuurihistorialliset arvot. Aloite on kaupungin.

  Kuva kaavaprosessin vaiheesta

  Käsittelyvaiheet:

  Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen  25.1.2021 § 53.

  Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 24.3.2021 § 47

  Yhteyshenkilöt: Jouni Laitinen ja Ingela Borgmästars-Hagnäs.

 • Yhteyshenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen. Linkki kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjaan 20.1.2021 § 10.

 • Yhteyshenkilöt: Jenny Jungar ja Jouni Laitinen.

  Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 12.1.2022.

 • Yhteyshenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen.

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaavasta saat yleispiirteisen kuvan lainvoimaisista asemakaavoista.

Kartta ajantasa-asemakaavasta. Ohita upotettu kartta

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavoilla ja rantayleiskaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.

Ranta-asemakaavat

Yhteystiedot