Fortsätt till innehållet
Röda stugor i Ohtakari.
Konsta Linkola

Med stranddetaljplaner och strandgeneralplaner styrs i regel byggandet av semesterbyggnader på strandområden.

En stranddetaljplan kan också vara en detaljerad plan över vad som byggs i området och enligt vilka principer och hur området används i övrigt. Stranddetaljplaner används för att styra tätt strandbyggande samt då tätorter sträcker sig ända ner till stranden. På andra områden används en strandgeneralplan för styrningen.

Målet för planläggningen är att planera strandbyggandet så att också natur- och landskapsvården samt rekreationen beaktas i användningen av stränderna samt att markägarna behandlas rättvist. Dessutom klarlägger planerna tillståndsbehandlingen när det gäller strandbyggande.

En markägare kan på egen bekostnad låta utarbeta en stranddetaljplan för ett strandområde som hen äger. Innan planarbetet inleds ska förhandlingar föras med staden (Planering) om stranddetaljplanens lämplighet i det aktuella ärendet.

Stranddetaljplaner, som är anhängliga och uder planering.

Kontaktinformation