Hyppää sisältöön
Tukipistemittausta rannalla. Hämärtyvässä illassa otettu kuva aakealle rannalle pystytetystä GPS-paikantimesta. Taustalla siintää meri ja taivaalla pilviharson lomassa laskeva aurinko.

Maastomittaukset

Kaupunkiympäristön maastomittauspalvelut vastaa Kokkolan kaupungin rakennusvalvonta- ja tontinmuodostusmittauksista.

 • Rakennuksen paikan merkintä on maankäyttö ja rakennuslain 149 b § vaatima toimenpide.

  Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamisen aloittamista.  Maastoon merkintä suoritetaan asiakkaan tilauksesta, kun rakennuslupa on myönnetty.

  Rakentaja voi tilata ennakkomerkinnän jo ennen maatöiden aloittamista.

  Varsinainen rakennuspaikan merkintä tilataan, kun rakennuksen pohjatyö on valmis ja murskepohja tiivistetty.

 • Rakennuksen perustusten valmistuttua asiakas tilaa rakennuksen sijaintikatselmuksen.

  Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että rakentaminen on toteutettu rakennusluvassa hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

 • Mikäli kaava-alueella on tontin rajamerkit kadonneet, voidaan rajamerkit merkitä uudelleen maastoon.

  Jos rajapyykkien paikasta on epäselvyyttä tai riitaa, voidaan suorittaa rajankäyntitoimitus, jossa rajan paikka määrätään.

 • Asemakaavan pohjakartta eli kantakartta on ilmakuvauksen ja täydentävien maastokartoitusten pohjalta tehty kartta, jossa näkyvät mm. tiestö, rakennukset, kiinteistöjen rajat ja tunnukset, maaston pohjakuviot sekä korkeustiedot.

  Kantakartan ajantasaistuksen viive vaihtelee muutamasta viikosta vuosiin. Kattava ajantasaistus suoritetaan tietyllä alueella kartoitusilmakuvausten jälkeen sekä silloin, kun alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavaa tai kaavamuutosta.

 • Maksu määräytyy voimassa olevien taksojen mukaisesti. Hinta koostuu merkitsemis- ja tarkistusmaksusta.

  HINNASTO 2023

 • Maastomittauksen työtilaukset tilataan ensisijaisesti sähköisellä työtilauslomakkeella

  tai sähköpostilla:

  maastomittaus@kokkola.fi

Yhteystiedot