Hyppää sisältöön

Asunnontarkastus

Mikäli epäilet asunnossasi esiintyvän terveyshaittaa, tulee sinun ensin ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat.

Tarvittaessa asian selvittämiseksi voit tehdä ympäristöterveystarkastajalle kirjallisen asunnontarkastuspyynnön seuraavalla lomakkeella: Asunnontarkastuspyyntö, sähköinen lomake

Tarkastuspyynnön perusteella ympäristöterveystarkastaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tarkemman asunnontarkastusajankohdan. Tarkastukselle pyydetään mukaan muut asianosaiset kuten vuokranantaja, isännöitsijä ja taloyhtiön edustaja. Tarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus, joka lähetetään tarkastuksessa läsnäolleille. Tarkastuksen perusteella ympäristöterveystarkastaja arvioi asunnossa mahdollisesti esiintyvää terveyshaittaa ja antaa tarvittaessa kiinteistöstä vastaavalle kehotuksen mahdollisista jatkotutkimustarpeista tai asuntoon kohdistuvasta korjaustarpeesta.

Ensimmäinen tarkastus on aina maksuton. Tarkastukseen liittyvistä mahdollisista näytteenotoista tai pidempiaikaisista mittauksista peritään maksutaksan mukainen maksu ja mahdolliset laboratorion tutkimuskustannukset.

Selvitettäessä asunnossa esiintyvää terveyshaittaa terveydensuojeluviranomaisen kehotuksesta tai määräyksestä tulee kuntotutkijalla olla asumisterveysasetuksen (545/2015) mukainen pätevyys. Linkki rakennusterveysasiantuntijat.

Ympäristöterveystarkastajat antavat tarvittaessa myös lausuntoja asunnossa esiintyvästä mahdollisesta terveyshaitasta asuntoon tehdyn kuntotutkimuksen ja tarkastuksen perusteella.

Ympäristöterveystarkastajat eivät tee tarkastuksia pelkästään työtiloina käytettäviin tiloihin, eivätkä asunnon myyntiin tai ostoon liittyviä kuntoarviointeja. Kuntoarviot on suositeltava teettää asiantuntevalla rakenteiden kuntotutkijalla.

Ota yhteyttä