Hyppää sisältöön

Sisämelu

Asumisesta aiheutuvat äänet asuinkiinteistöissä, kuten koiran haukunta, lasten äänet, pianon soitto tai naapuruston tavanomaisesta poikkeava ja häiritsevä asuminen eivät ole terveydensuojelulain soveltamisalaan kuuluvaa melua. Näissä asioissa sinun tulee kääntyä taloyhtiön tai isännöitsijän puoleen. 

Mikäli asuntoosi aiheutuu häiritsevää melua esimerkiksi taloteknisistä laitteista, kuten ilmanvaihtojärjestelmistä, hissistä, viemäreistä tai samassa rakennuksessa sijaitsevasta ravintolastaota yhteyttä ensisijaisesti taloyhtiön edustajan. Mikäli meluhaitan selvittäminen ei etene, voit tehdä ympäristöterveystarkastajalle asunnontarkastuspyynnön asian selvittämiseksi.  

Asunnontarkastuspyyntö, sähköinen lomake 

Tarkastuspyynnön perusteella ympäristöterveystarkastaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii asian selvittämiseksi tarkastuksen ja tarvittaessa melumittauksen. Tarkastuksen ja mahdollisen mittauksen perusteella ympäristöterveystarkastaja arvioi mahdollisen jatkoselvitystarpeen ja tarvittaessa voi velvoittaa haitan aiheuttajaa ryhtymään toimenpiteisiin meluhaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Ensimmäinen tarkastus on aina maksuton. Tarkastukseen liittyvistä mahdollisista pidempiaikaisista mittauksista peritään maksutaksan mukainen maksu.

 

Linkki:

Asumisterveysasetuksen melun toimenpiderajat

 

Ota yhteyttä