Hyppää sisältöön
Kaksi ruskeaa hevosta, joiden välissä harmaa hevonen. Taustalla vihreää nurmea ja pilvinen taivas.

Eläinlääkäripalvelut

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto vastaa peruseläinlääkäripalveluiden sekä ympärivuorokautisen päivystyksen tarjoamisesta tuotanto-, harraste- ja lemmikkieläimille. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat myös eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäisy, eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonta sekä eläinsuojelu.

Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvat:

  • eläinlääkärin käynnit suureläinten pitopaikkoihin
  • pieneläinten hoito vastaanotolla
  • puhelinneuvonta
  • kotieläinten terveyden- ja sairaanhoito
  • tuotantoeläinten terveydenhuolto.

Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvaa sairaanhoitoa on sairaiden eläinten perustutkimus, hoitotarpeen arviointi ja hoito tai lähettäminen jatkohoitoon. Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvat pienet kirurgiset leikkaukset, joita pystytään suorittamaan tavanomaisissa vastaanottotiloissa, hoitotiloissa ja eläinsuojissa ilman erityistyövälineitä.

Peruseläinlääkäripalvelua ovat lisäksi:

  • kotieläinten lopetus eläinsuojelullisista syistä, sairauden perusteella tai omistajan pyynnöstä
  • erilaisten todistusten kirjoittaminen eläimille

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintähuollon piiriin kuuluvat Kokkola, Kannus, Kaustinen, Halsua, Veteli, Perho, Toholampi, Kruunupyy ja Lestijärvi.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on laatinut ohjeet maatalousyrittäjille eläinlääkäreiden työturvallisuudesta (linkistä avautuu pdf-tiedosto). Eläinlääkäripalvelun ostaessaan maatalousyrittäjän tulee huolehtia, että eläinlääkärin on turvallista hoitaa työnsä tilalla.

Hinnat

Kunnaneläinlääkärit noudattavat kunnallista eläinlääkäritaksaa, jonka mukaisesti käynneistä peritään käyntipalkkio ja toimenpide-, tarkastus-, tutkimus- yms. -palkkiot. Lisäksi peritään kustannusten korvaukset (kuten lääkkeet) sekä korotusperusteiden mukaiset maksujen korotukset kunnallisen eläinlääkäritaksan 6 § 3 mom. mukaisesti. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Linkki kunnalliseen eläinlääkäritaksaan (1.1.2021 alkaen), avautuu pdf-tiedostona.

Lisäksi pieneläinvastaanotoilla peritään klinikkamaksu, joka on toimenpiteestä riippuen 5, 10 tai 15 euroa. Mikäli saman vaivan hoitamiseksi joudutaan tekemään lisäkäynti, tämä sisältyy em. maksuun.

  • Perustoimenpide 5 €: rokotus ja terveystarkastus.
  • Vaativa toimenpide 10 €: esimerkiksi pienen haavan ompelu, verinäytteenotto, kissan kastraatio, kissan sterilisaatio, paise, nesteytys, koiran kastraatio.
  • Erittäin vaativasta toimenpiteestä klinikkamaksun suurus on 15 €: esimerkiksi koiran sterilisaatio, keisarinleikkaus ja muu vatsaonteloleikkaus, hammaskiven poisto ja muu aikaa vievä toimenpide.