Fortsätt till innehållet

Veterinärtjänster

Mellersta Österbottens miljöhälsovård svarar för grundläggande veterinärtjänster samt erbjuder jour dygnet runt för produktionsdjur samt hobby- och sällskapsdjur. Till veterinärvården hör dessutom motarbetande och förebyggande av djursjukdomar och övervakning av biprodukter från djur samt djurskydd.

De grundläggande veterinärtjänsterna omfattar:

  • veterinärbesök till djurhållningsplatser för stora djur
  • vård av smådjur vid mottagningen
  • telefonrådgivning
  • hälso- och sjukvård av husdjur
  • hälsovård av produktionsdjur.

Sjukvård som hör till den grundläggande veterinärtjänsten omfattar grundundersökning av sjuka djur, uppskattning av vårdbehovet och vård eller remiss till fortsatt vård. Den grundläggande veterinärtjänsten omfattar små kirurgiska operationer som kan genomföras i vanliga mottagningslokaler, vårdlokaler och djurstallar utan särskilda arbetsredskap.

Till grundläggande veterinärtjänst hör dessutom:

  • avlivning av husdjur på djurskyddsgrunder, på grund av sjukdom eller på ägarens begäran
  • att utfärda olika intyg när det gäller djur.

Mellersta Österbottens miljöhälsovårds veterinärvård omfattar Karleby, Kannus, Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård har utarbetat anvisningar för jordbrukare om veterinärers arbetssäkerhet. Vid köp av veterinärtjänster bör jordbrukaren av säkerhetsskäl se till att det är säkert för veterinärer att arbeta på produktionsgården.

Avgifter

Kommunalveterinärerna följer den kommunala veterinärtaxan. För besöken debiteras besöksarvode, åtgärds-, undersöknings- och dylika arvoden i enlighet med veterinärtaxan. Därtill debiteras ersättning av utgifter (t.ex. medicin) samt förhöjda avgifter i enlighet med förhöjningsgrunderna i enlighet med § 6 mom. 3 i den kommunala veterinärtaxan. Till avgifterna kommer mervärdesskatt.

Den kommunala veterinärtaxan fr.o.m 1.1.2021 (länken öppnar en pdf-fil)

Därtill debiteras en klinikavgift vid smådjursmottagningarna. Klinikavgifterna är 5, 10 eller 15 euro, beroende av åtgärden. Ifall vård av samma besvär kräver ett tilläggsbesök så ingår det i ovannämnda avgift.

  • Enkel åtgärd 5 €: vaccinering och hälsogranskning.
  • Krävande åtgärd 10 €: t ex. behandling av små sår, blodprov, kastrering av katt, sterilisering av katt, varböld, vätskedropp, kastrering av hund.
  • För mycket krävande åtgärder är klinikavgiften 15 €: t ex. sterilisering av hund, kejsarsnitt och annan typ av kirurgiska ingrepp av bukhålan, tandstensborttagning och annan tidskrävande åtgärd.