Hyppää sisältöön
Pöydällä on lautanen, jolla on värikäs ruoka-annos. Lautasen vieressä on aterimet lautasliinan päällä.

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Uuden elintarvikehuoneiston, kuten esimerkiksi ravintolan, kahvilan, myymälän tai elintarvikkeiden verkkokaupan perustamisesta on tehtävä ilmoitus elintarvikevalvontaan. Samoin toimitaan yrittäjän vaihtuessa. Ilmoitus tulee tehdä 4 viikkoa ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Suunnitelmat kannattaa esittää elintarvikevalvonnan tarkastajille hyvissä ajoin, jotta esimerkiksi mahdolliset puutteet tilojen varustelussa saataisiin korjattua jo suunnitteluvaiheessa.

Tee ilmoitus ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa tai täytä elintarvikehuoneiston ilmoituslomake (Word) ja toimita se liitteineen lomakkeessa kerrottuun osoitteeseen. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto tekee kirjallisen todistuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun kaikki tarpeelliset tiedot on saatu. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu ja toiminta liitetään säännöllisen valvonnan piiriin.

Jos elintarvikehuoneistossa valmistetaan tai varastoidaan eläinperäisiä elintarvikkeita (kuten kalaa, lihaa, maitoa tai munia), kyseessä on pääsääntöisesti laitostoiminta, joka vaatii laitoshyväksynnän.

Elintarvikehuoneistoja tarkastetaan valvontasuunnitelman mukaisesti ja tarkastuksista peritään taksan mukaiset maksut. Vuoden 2022 alusta lähtien peritään myös elintarvikelain mukainen vuosittainen valvonnan perusmaksu. Ruokaviraston verkkosivuilla on lisätietoa valvonnan perusmaksusta.

Jos olet lopettamassa elintarvikehuoneistosi toiminnan, ilmoita siitä elintarvikevalvontaan hyvissä ajoin. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen ilmoituspalvelun kautta tai vapaamuotoisemmin esimerkiksi sähköpostilla. Ilmoitus on maksuton.

Ruokaviraston verkkosivuilla on ohjeita elintarvikeyrityksen perustamiseen.

 • Kaikilla elintarvikealalla toimivilla on omavalvontavelvoite. Omavalvonta on elintarvikealan toimijan itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintansa valvontaa, jonka avulla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimija on aina vastuussa valmistamiensa tai myymiensä elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä niistä asiakkaille annettavista tiedoista. Tarkastuksilla arvioidaan omavalvonnan toimivuutta, mahdollisesti myös näytteenoton avulla.

  Omavalvonnan tuloksista on pidettävä kirjaa riittävällä tarkkuudella. Kirjauksien tulee olla tarkastettavissa ja ne tulee esittää tarkastajalle pyydettäessä. Omavalvonnan tuloksia ovat esimerkiksi elintarvikkeiden lämpötilaseurantaan ja jäähdyttämiseen liittyvät kirjanpidot.

  Omavalvonnan toimivuudelle on tärkeää, että kaikki työntekijät tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja tiedostavat omavalvonnan merkityksen omassa työssään. Omavalvonnalla täytyy olla vastuuhenkilö ja riittävästi varahenkilöitä lomien ja muiden poissaolojen ajaksi.

  Omavalvontajärjestelmän laatimisessa voi käyttää apuna esimerkiksi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon laatimia ohjeita, joita saa pyydettäessä ympäristöterveystarkastajilta. Myös Ruokavirastolla on ohje ravintolan omavalvontasuunnitelmalle (linkistä avautuu pdf-ohje).

 • Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään raakoja eläinperäisiä elintarvikkeita (kuten kalaa, lihaa, maitoa tai munia) ja toimitetaan niitä kauppoihin tai toisiin laitoksiin, on sen oltava hyväksytty elintarvikelain mukaiseksi laitokseksi ennen kuin toiminnan saa aloittaa. Laitoksen toimintaa ei myöskään saa oleellisesti muuttaa ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää.

  Täytä laitoshakemuslomake (linkistä avautuu word-tiedosto) ja toimita se liitteineen lomakkeessa kerrottuun osoitteeseen. Ennen päätöksen tekemistä laitoksen tilat tarkastetaan. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto tekee kirjallisen päätöksen 60 päivän kuluessa siitä, kun kaikki tarpeelliset tiedot ja liitteet on saatu. Päätöksestä peritään taksan mukainen maksu.

 • Kotikeittiössä voi valmistaa erilaisia elintarvikkeita myyntiin tai tarjottavaksi. Toiminnasta pitää tehdä ilmoitus elintarvikevalvontaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista, jos:

  • valmistettavat tuotteet ovat helposti pilaantuvia eli vaativat kylmä- tai kuumasäilytystä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi täytekakut, voileipäkakut, kinkkupiirakat, salaatit, ruuat.
  • valmistetaan gluteenittomia elintarvikkeita
  • toiminta on elinkeinon harjoittamista (liikevaihto ylittää vuodessa 15 000 euron rajan)

  Asumisesta ei saa aiheutua haittaa valmistettaville elintarvikkeille. Keittiötilaa ei saa käyttää yhtä aikaa yksityiseen käyttöön ja elintarvikehuoneistona, vaan toiminnat tulee erottaa ajallisesti. Keittiö tulee puhdistaa huolellisesti ennen elintarvikehuoneistona käyttämistä. Lemmikit eivät saa olla keittiössä valmistuksen aikana.

  Täytä elintarvikehuoneiston ilmoituslomake (linkistä avautuu word-tiedosto) ja toimita se liitteineen lomakkeessa kerrottuun osoitteeseen. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto tekee kirjallisen todistuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun kaikki tarpeelliset tiedot on saatu. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu ja toiminta liitetään säännöllisen valvonnan piiriin.

 • Säännöllinen toiminta

  Jos aiot valmistaa ja/tai myydä elintarvikkeita erilaisissa tapahtumissa, markkinoilla ja vastaavissa tilaisuuksissa, tulee toiminnasta pääsääntöisesti tehdä ilmoitus kotikuntasi elintarvikevalvontaan. Toimintasi voidaan halutessasi rekisteröidä liikkuvaksi huoneistoksi, jolloin voit kiertää tapahtumissa ympäri Suomen ja riittää, kun tiedotat paikallisille elintarvikevalvojille esimerkiksi sähköpostilla saapumisestasi tapahtumaan.

  Tilapäinen toiminta

  Jos myyt elintarvikkeita tilapäisesti vain muutamia kertoja (enintään 12 päivää vuodessa, enintään 2 päivää peräkkäin) vuodessa, ei toiminnasta tarvitse ilmoittaa elintarvikevalvontaan. Kannattaa aina kysyä, jos et ole varma tarvitaanko ilmoituksen tekemistä.

  Myyntipisteen varustelu

  Käytössä tulee olla vähintään katos myyntipisteen yläpuolella. Katos riittää silloin, kun myynnissä on esimerkiksi kasviksia tai marjoja, pakattuina myytäviä leivonnaisia tai makeisia tai grillataan makkaraa eli elintarvikkeita ei valmisteta tai käsitellä myyntipisteessä. Pakkaamattomat elintarvikkeet tulee suojata suojapleksillä tai vastaavalla, jotta asiakkaat eivät pääse niiden lähelle. Käsien puhdistamiseen tulee olla vähintään kosteuspyyhkeitä ja desinfiointiainetta.

  Jos valmistetaan ruokaa, tulee myyntipiste suojata katon lisäksi vähintään kolmella seinämällä. Tarpeen mukaan myös maahan tulee laittaa suoja. Käsien pesua varten tulee olla vettä, nestesaippuaa ja kuivaamiseen käsipyyhepaperia. Pelkkä kertakäyttökäsineiden tai desinfiointiaineen käyttäminen ei riitä käsien puhdistamiseen ruuan valmistuksen yhteydessä.

  Pakkaus- ja myyntimerkinnät

  Pakattuina myytävissä itse valmistetuissa elintarvikkeissa (esimerkiksi pussillinen pullia tai pullo marjamehua) täytyy olla merkittyinä vähintään tuotteen nimi, valmistajan nimi ja osoite, ainesosaluettelo, sisällön määrä, valmistuspäivä, tarvittaessa säilytysohje sekä tarvittaessa käyttöohje. Tiedot eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan millään tavalla.

  Ruokaviraston verkkosivuilla on tietoa kasviksista annettavista tiedoista ulkomyynnissä.

  Käytettävien pakkausten pitää olla elintarvikekäyttöön tarkoitettuja ja puhtaita, ei uudelleen käytettyjä pestyjä rasioita, purkkeja tai muuta vastaavaa.

 • Elintarvikkeiden myynti verkkokaupassa tai muulla tavoin etämyyntinä vaatii rekisteröitymisen elintarvikealan toimijaksi. Sama siinä tapauksessa, vaikka elintarvikkeet eivät olisi missään vaiheessa fyysisesti toimijan hallussa, vaan ne toimitettaisiin asiakkaalle suoraan esimerkiksi jossain muualla sijaitsevasta varastosta. Elintarvikealan toimijalla on vastuu huolehtia siitä, että kuluttajalle päätyvät elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annetaan riittävät ja oikeat tiedot suomeksi ja ruotsiksi.

  Tee rekisteröinti-ilmoitus ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa.

  Jos verkkokauppatoiminta aloitetaan jo aiemmin rekisteröidyn tai hyväksytyn elintarvikealan toiminnan ohella, ei toimintaa tarvitse uudelleen rekisteröidä. Verkkokauppatoiminnasta on kuitenkin ilmoitettava elintarvikevalvontaviranomaiselle esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse.

  Muuta etämyyntitoimintaa paitsi verkkokauppaa saa harjoittaa satunnaisesti ja vähäriskisesti ilman toiminnan rekisteröintiä esim. Facebookin ryhmien tai muun sosiaalisen median tilien kautta. Etämyynnissä satunnaisuudella tarkoitetaan korkeintaan 12 yksittäistä myyntikertaa vuodessa. Jos etämyyntiä on yli 12 myyntikertaa vuodessa tai myytävät elintarvikkeet eivät ole vähäriskisiä, on toiminta rekisteröitävä. Vähäriskistä on esimerkiksi leivän ja muiden huoneenlämmössä säilyvien leipomotuotteiden valmistus. Kysy neuvoa elintarvikevalvontaviranomaiselta, jos et ole varma.

  Lisätietoa verkkokaupan perustamisesta saat Ruokaviraston sivuilta.

 • Ravintolisien, painonhallintaan tarkoitettujen aterian- ja ruokavalionkorvikkeiden sekä kliinisten ravintovalmisteiden valmistus, valmistuttaminen, tuonti ja/tai vienti (EU ja kolmasmaat), myynti, markkinointi tai muu välittäminen edellyttää aina toiminnan rekisteröintiä, sillä niihin liittyvät riskit eivät ole vähäisiä.

  Tee rekisteröinti-ilmoitus ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa.

  Lisätietoa ravintolisistä (Ruokavirasto)

  Lisätietoa painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalion korvikkeista (Ruokavirasto)

  Lisätietoa kliinisistä ravintovalmisteista (Ruokavirasto)

 • Kaikkia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin, kutsutaan elintarvikekontaktimateriaaleiksi. Kontaktimateriaaleja ovat muun muassa elintarvikkeiden pakkausmateriaalit, astiat ja ruokailuvälineet sekä ruoanvalmistusvälineet ja -laitteet.

  Tällaisia materiaaleja tai tarvikkeita valmistavien tai markkinoille saattavien toimijoiden tulee ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan (linkistä avautuu word-tiedosto) elintarvikevalvontaan. Toiminta lisätään valvontakohderekisteriin ja se tulee säännöllisen valvonnan piiriin.

 • Elintarvikealan yrityksiin valvontasuunnitelman mukaisesti tehtyjen tarkastusten tulokset julkaistaan Oivahymy-verkkosivuilla. Sivuilta voi hakea koko Suomen elintarvikealan yrityksiä ja nähdä niihin tehtyjen viimeisimpien kolmen tarkastuksen tulokset.

  Yritys saa tarkastuksesta raportin (Oiva-raportti), jossa tarkastuksen tulos esitetään hymynaamalla. Tulos voi olla oivallinen, hyvä, korjattavaa tai huono. Tämä raportti yrityksen tulee pitää asiakkaiden nähtävillä yrityksen sisäänkäynnin läheisyydessä sekä internetsivuilla. Jos kyseessä on sellainen yritys, jossa asiakkaat eivät käy paikan päällä (esimerkiksi leipomo tai laitos), ei Oiva-raporttia laiteta yrityksessä esille. Jos yritys myy elintarvikkeita etäviestintävälineellä, täytyy viimeisin Oiva-raportti tai linkki Oivahymy-sivustolle julkaista etäviestintävälineessä.

  Lisätietoa Oiva-järjestelmästä sekä esimerkiksi kaikki käytössä olevat tarkastusohjeet löydät Oivahymy-sivustolta.

Ota yhteyttä