Hyppää sisältöön

Yleiset uimarannat ovat vilkkaita rantoja, joilla käy huomattava määrä uimareita uimakauden aikana. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella on yhteensä kuusi yleistä uimarantaa, joista kaikki sijaitsevat Kokkolassa. Jokaiselle yleiselle uimarannalle on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen perusteella laadittu oma uimavesiprofiili. Uimavesiprofiilissa kuvataan uimarannan ja uimaveden ominaisuudet sekä määritellään mahdollisesti uimaveden laatuun vaikuttavat tekijät ja mahdolliset riskit uimaveden laadulle. Uimavesiprofiilit ovat luettavissa näillä sivuilla.

Yleisten rantojen uimaveden laatu luokitellaan neljään luokkaan (erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono) neljän uimakauden valvontanäytteiden tulosten perusteella. Uimaveden laatuluokkaan vaikuttavat näytteiden E. coli- ja suolistoperäisten enterokokkibakteerien määrät.

Uimaveden laatuluokitukset (v. 2018-2020):
Laajalahden uimaranta: Erinomainen
Lahdenperän uimaranta: Erinomainen
Vanhansatamanlahden uimaranta: Erinomainen
Valkohiedan uimaranta: Ei vielä luokiteltu
Öjan uimaranta, Långö: Erinomainen
Vattajan uimaranta: Erinomainen

Luokitukset on laskettu uimakausien 2018-2020 uimavesitulosten perusteella. Uimaveden laatuluokitus ja uimavesiprofiilin perusteella laadittu kuvaus uimarannasta on nähtävillä kullakin uimarannalla.