Fortsätt till innehållet

Badvattenprofiler och badvattenklassificering

Allmänna badstränder används flitigt av ett ansenligt antal badare under badsäsongen. På området för Mellersta Österbottens miljöhälsovård finns sammanlagt sex allmänna badstränder som alla är belägna i Karleby. För varje allmän badstrand har utgående från social- och hälsovårdsministeriets förordning upprättats en egen badvattenprofil. I badvattenprofilen beskrivs badstrandens och badvattnets egenskaper samt definieras eventuella faktorer och risker som kan påverka badvattnets kvalitet.

Allmänna stränders vattenkvalitet delas in i fyra kvalitetsklasser (utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig) på basis av resultat av prover som tagits under fyra badsäsonger. Badvattnets kvalitetsklass påverkas av halten E. coli- och enterokockbakterier i proverna.

Klassificering av badvattenkvaliteten (2018-2020):
Sandskata badstrand:   Utmärkt
Lahdenperä badstrand:    Utmärkt
Gamlahamnsvikens badstrand:  Utmärkt
Vitsand: Ännu inte klassificerat
Öja badstrand, Långö:  Utmärkt
Vattaja badstrand:  Utmärkt

Klassificeringen har beräknats på basis av provresultaten under badsäsongerna 2018–2020. Beskrivningen av badstranden utgående från klassificeringen av badvattenkvaliteten och badvattenprofilen finns till påseende vid badstranden ifråga.