Fortsätt till innehållet

Allmänna badstränder används flitigt av ett ansenligt antal badare under badsäsongen. På området för Mellersta Österbottens miljöhälsovård finns sammanlagt sex allmänna badstränder som alla är belägna i Karleby. För varje allmän badstrand har utgående från social- och hälsovårdsministeriets förordning upprättats en egen badvattenprofil. I badvattenprofilen beskrivs badstrandens och badvattnets egenskaper samt definieras eventuella faktorer och risker som kan påverka badvattnets kvalitet.

Allmänna stränders vattenkvalitet delas in i fyra kvalitetsklasser (utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig) på basis av resultat av prover som tagits under fyra badsäsonger. Badvattnets kvalitetsklass påverkas av halten E. coli- och enterokockbakterier i proverna.

Klassificering av badvattenkvaliteten (2018-2020):
Sandskata badstrand:   Utmärkt
Lahdenperä badstrand:    Utmärkt
Gamlahamnsvikens badstrand:  Utmärkt
Vitsand: Ännu inte klassificerat
Öja badstrand, Långö:  Utmärkt
Vattaja badstrand:  Utmärkt

Klassificeringen har beräknats på basis av provresultaten under badsäsongerna 2018–2020. Beskrivningen av badstranden utgående från klassificeringen av badvattenkvaliteten och badvattenprofilen finns till påseende vid badstranden ifråga.