Hyppää sisältöön

Ihmisen kokoisia unelmia

Ajatukset unelmoinnista ja oman elämän tavoitteiden merkityksestä palautuivat voimakkaana mieleeni eräässä keskustelussa asiakkaan kanssa. Hän kertoi, ettei koskaan ole uskaltanut unelmoida. Tarkemmin ajateltuna ei koskaan ole edes ajatellut, mitkä hänen unelmiaan ovat tai mitä hän haluaisi elämässään saavuttaa. Mikä olisi tavoittelemisen arvoista hänen omassa elämässään. Tämän keskustelun päätteeksi pysähdyin myös miettimään niitä omia unelmia ja tavoitteita. Mitä ne olivatkaan tai mikä tosiaan on tavoittelemisen arvoista?

Sovimme asiakkaan kanssa, että hän kertoo seuraavalla tapaamiskerralla minulle asian tai asioita, joita hän haluaa elämässään seuraavaksi tavoitella. Olimme yhtä mieltä siitä, että tärkeintä olisi suunta eteenpäin, vaikka matkalla otettaisiin askelia taaksepäin. Uuden työnhaun mallin tarkoitus on korostaa itsenäisen työnhaun merkitystä sekä tarjota aiempaa yksilöllisempää tukea työnhaun tueksi.

Seuraavalla kerralla asiakas kertoi hakeneensa korkeakoulujen yhteishaussa opiskelemaan alaa, jota oli uskaltanut vuosia sitten ainoastaan harkita. Asiakkaani tiiviisti rohkeuden puutteen estäneen viimeksi hakemuksen lähettämisen. Usein työllisyydenhoidon kentällä ohjaus, neuvonta ja tuki ovat paljon muutakin kuin työnvälitystä. Kyseisen asiakkaan kohdalla tärkeimmäksi muodostui rohkaisu oikeaan suuntaan. Hienointa oli huomata, kuinka merkittävästi hänen oma ajatuksensa oli muuttunut hänen omista mahdollisuuksistaan.

Unelmat vievät niin yksilöitä kuin organisaatioita eteenpäin

Stanfordin yliopiston professori, persoonallisuuden-, sosiaali- ja kehityspsykologian tutkija Carol S. Dweck toteaa kirjassaan Menestyksen psykologia, kuinka ihmisen omaksuma näkemys itsestään vaikuttaa merkittävästi hänen tapaansa elää elämäänsä. Kun tarkastellaan tarkemmin unelmia tai oman elämän tavoitteita tulisi muistaa, ettei kaikkien tarvitse unelmoida suuresta, menestyvästä yrityksestä tai olympiatason urheilumenestyksestä.

Tavoitteet ja unelmat ovat aina ihmisen kokoisia ja näköisiä. Unelma paremmasta terveydestä, mielekkäistä opinnoista tai säännöllisestä, mielekkäästä työstä ovat kaikki merkityksellisiä ja tavoittelemisen arvoisia. Unelmia ovat yhtälailla myös toive yksinäisyyden helpottamisesta, oman paikan löytämisestä tai sydänsurujen helpottamisesta. Joskus tavoite on selvitä seuraavaan päivään tai toimeentulon riittäminen tarpeeksi ravitsevaan ateriaan perheelle.

Unelmia ja haaveita on yhtä monta kuin meitä ihmisiä. Erilaisia ja kuitenkin niin samankaltaisia unelmia kenties jollain tavalla paremmasta tulevaisuudesta. Unelmat ja haaveet eivät ole vain höpötystä tai joutavaa puhetta. Ne ovat niitä tavoitteita, jotka vievät yksilöitä ja organisaatioita eteenpäin.

On merkityksellistä pysähtyä miettimään, mitä haluaa elämältään saada tai mikä omassa elämässään on tavoittelemisen arvoista. Pysähtyminen ja suunnan korjaaminen tarvittaessa ovat myös kestävän ja mielekkään lopputuloksen kannalta tärkeitä. Usein hahmottamalla kokonaistilannetta tunnistamme myös paremmin oikeat tarpeet.

Hyvä ymmärrys työnantajien ja työnhakijoiden tarpeista luo perustan kohtauttamiselle

Rohkeutta, uskallusta ja kykyä uudenlaiseen ajatteluun tarvitaan sekä työelämässä toimimiseen, sinne takaisin pääsemiseen että siellä oman paikkansa löytämiseen. Näitä seikkoja tarvitaan myös toivon ylläpitämiseen siitä, että asiat kääntyvät parempaan suuntaan. Uutta palvelumallia luotaessa tai kokonaan uusia organisaatioita synnytettäessä, on myös keskeistä pohtia, mitä halutaan saavuttaa ja millä keinoin. Unelma voitaisiin mieltää myös visioksi ja tavoitteeksi, joka on luomassa merkityksiä ja merkityksellisyyttä arjen työhön.

Organisaationa pohdimme, miten mahdollistamme sellaisen palvelun, jossa asiakkaalle löytyisi yksilöllinen polku kohti työelämää ja yhteiskunnallista osallisuutta. Työyhteisössämme mietimme uudelleen, kuinka tukisimme tehokkaalla ja vahvalla työllisyydenhoidolla sekä paikallista että yhteiskunnallista yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvua, syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaamista.

Tässä onnistuaksemme meidän täytyy ymmärtää paremmin työnantajan sekä työnhakijan tarpeita sekä yhteensovittaa niitä. Työllisyydenhoidon kentällä toimiessa laadukas yhteistyö eri palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa on välttämättömyys vaikuttavalle työlle.

Minä unelmoin siitä, että maailmaa voi muuttaa yksi asia ja ihminen kerrallaan. Sen sijasta, että kannamme yksin kiviä, voimme ajatella yhdessä rakentavamme taloa. Taloa, jossa jokaiselle löytyisi oikea paikkansa.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kannus.fi

Blogin kirjoittaja Laura Korhonen vastaa Kannuksen kaupungin työllisyyspalveluista osana Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilua ja toimii Kannuksen nuorten työpajan sekä etsivän nuorisotyön esihenkilönä. Laura on koulutukseltaan sosionomi ja opiskelee tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Laura on kiinnostunut hyvinvoinnin edistämisestä sekä erityisesti nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisemisestä. Hän uskoo, että jokainen pystyy omalta paikaltaan, omilla kyvyillään edistämään myös yhteistä hyvää.