Fortsätt till innehållet

Våra drömmar formar oss

Hur viktiga drömmar och visioner är för ens eget liv gick upp för mig när jag diskuterade med en klient. Klienten berättade att hen aldrig vågat drömma. Hen hade egentligen inte ens tänkt på sina egna drömmar eller vad hen ville uppnå i livet. Vilka drömmar vore värda att jobba för i hens eget liv. Efter det här samtalet stannade jag också upp för att fundera på mina egna drömmar och mål. Vad drömmer jag om och vad är värt att sträva efter?

Klienten och jag kom överens om att hen nästa gång berättar vad hen vill eftersträva i sitt liv. Vi var överens om att det viktigaste är att blicka framåt fastän man ibland tar steg bakåt under resan. Den nya modellen för att söka arbete betonar betydelsen av självständigt arbetssökande med mer individuellt stöd.

Nästa gång berättade klienten att hen i den gemensamma ansökningen till högskolor sökt en studieplats i en bransch som hen knappt vågat drömma om för några år sedan. Min klient berättade att hen inte varit modig nog att sända in en ansökan tidigare. I arbetet med skötseln av sysselsättningen är vägledning och stöd ofta mycket mera än bara att förmedla jobb. När det gällde just denna klient var det viktigaste att ge en puff i rätt riktning. Det finaste var att se den stora förändringen i hens tankar gällande de egna möjligheterna.

Drömmar formar både individens och organisationens framtid

Carol S. Dweck, professor vid Stanfords universitet och forskare i personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, konstaterar i sin bok Du blir vad du tänker att vad en människa tänker om sig själv i väldigt stor utsträckning påverkar hens sätt att leva. När man funderar på drömmar eller visioner för ett liv ska man komma ihåg att alla inte behöver drömma om ett stort, framgångsrikt företag eller idrottsframgångar på OS-nivå.

Mål och drömmar ska alltid ha de dimensioner och former som människan själv vill ha. En dröm om bättre hälsa, studier eller ett regelbundet jobb som man trivs med är meningsfulla drömmar och värda att eftersträva. En dröm kan också vara att känna sig mindre ensam, hitta sin plats eller komma över en relationskris. Ibland är målet att överleva till nästa dag eller att få pengarna att räcka till mat för familjen.

Det finns lika många drömmar och visioner som det finns människor. Olika och ändå så lika drömmar om en på något vis bättre framtid. Drömmar och visioner är inte bara prat eller onödigt flum. De är mål som formar framtiden både för individer och organisationer.

Det är viktigt att stanna upp och fundera på hur man vill leva sitt liv eller vad som är värt att sträva efter. För att uppnå bestående resultat som man själv är tillfreds med är det viktigt att stanna upp och fundera och vid behov ändra riktning. Ofta förstår vi vad vi behöver först när vi ser den stora bilden.

Vi behöver förstå arbetsgivarnas och de arbetssökandes behov för att kunna förena dem

Mod och förmåga att tänka i nya banor behövs när man är ute i arbetslivet, vill tillbaka dit eller vill hitta sin egen plats på arbetsmarknaden. Mod och nytänkande behövs också för att se möjligheterna till en bättre framtid. När en ny tjänstemodell skapas eller när helt nya organisationer bildas är det viktigt att fundera på vad man vill uppnå och hur man kan uppnå det. En dröm kan också ses som en vision eller ett mål som ger mening och meningsfullhet i det dagliga arbetet.

Som organisation ska vi fundera på hur vi kan tillhandahålla tjänster som hjälper klienten hitta sin egen väg till arbetslivet och bli delaktig i samhället. I vår arbetsgemenskap ska vi fundera på hur vi genom effektivt sysselsättningsarbete kan bidra till en bättre gemenskapskänsla och delaktighet både lokalt och i ett större perspektiv, hur vi kan förebygga marginalisering och medverka till att de som söker jobb hittar de lediga jobb som finns.

För att lyckas med detta behöver vi bättre förståelse för arbetsgivarnas och de arbetssökandes behov så att vi kan sammanföra dem. När det gäller skötseln av sysselsättningen är samarbete med aktörer i olika tjänstesystem ett villkor för att arbetet ska få genomslag.

Jag drömmer om att världen förändras bit för bit och människa för människa. I stället för att bära alla stenar själv kan vi bygga huset tillsammans. Ett hus där alla har en plats.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kannus.fi

Laura Korhonen ansvarar för sysselsättningstjänsterna i Kannus stad som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen och är förman för ungdomsverkstaden i Kannus och för den uppsökande ungdomsverksamheten. Laura är socionom till utbildningen och studerar för närvarande till lösningsinriktad coach. Laura är intresserad av att främja välbefinnande och att förebygga illabefinnande särskilt bland unga. Hon tror att var och en på sin egen plats och med sin egen förmåga även kan verka för det gemensamma bästa.