Hyppää sisältöön

Mikä muuttuu, kun työllisyyspalvelut siirtyvät kuntiin

Eduskunta hyväksyi maaliskuun alussa lakiesityksen työvoimapalvelujen siirrosta kunnille. Sen mukaan palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Pohjanmaalla uuden työllisyysalueen rakentaminen on aloitettu vauhdilla.

Keski-Pohjanmaa on monessa suhteessa uudistukselle otollisen kokoinen maakunta. Työllisyysalueen kriteerinä on vähintään 20 000 henkilön työvoimapohja, että sillä olisi tarpeeksi väestöpohjaa suoriutuakseen lakisääteisistä tehtävistä. Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupungin työvoimapohja antaisi mahdollisuudet järjestää työvoimapalvelut itse. Maakuntien keskuskaupunkien kannattaa kuitenkin huomioida myös lähialueen kunnat, jotka yleensä kuuluvat samaan työssäkäyntialueeseen.

Lähikuntien elinvoima säteilee usein myös keskuskaupunkeihin, jolloin osaavaa työvoimaa on saatavilla oman kunnan rajojen ulkopuolellakin. Samoin maaseutumaiset kunnat hyötyvät, mikäli lähialueella on mahdollisimman monipuoliset työskentelymahdollisuudet ja ihmiset haluavat asua omassa rauhassa ja käydä töissä kaupungeissa.

Valmistelua ripeällä aikataululla

Näyttää siltä, että Keski-Pohjanmaan maakunta muodostaa yhden työllisyysalueen vuoden 2025 alussa. Lopullisesti asian päättävät kunkin kunnan valtuustot joko ennen kesälomia tai heti niiden jälkeen loppukesästä vielä tämän vuoden aikana.

Lakiuudistus jätti alueille muutamia asioita, jotka vaativat alueelliselta valmistelulta erityisesti luottamusta toinen toisiinsa, ettei suunnittelussa juututtaisi tässä vaiheessa liiaksi kiinni yksityiskohtiin. Tärkeimmät päätettävät asiat työllisyysaluetta muodostettaessa ovat, kuinka kunnille valtionosuutena myönnettävä rahoitus jaetaan työllisyysalueelle ja kuinka alueellisesti kattavat palvelut toteutetaan.

Joitakin erityistä osaamista vaativia palveluja tai toimintoja voi olla järkevintä toteuttaa yhdessä muiden työllisyysalueiden kanssa, mikäli osaaminen ei jakaannu tasaisesti eri alueille. Nykyisinhän Pohjanmaan ELY-keskus vastaa kahden maakunnan alueelle hankittavien muun muassa työvoimakoulutusten ja valmennusten hankintaprosesseista, eikä tällaista tietotaitoa välttämättä heti löydy kaikista kunnista.

Tahtoa puhaltaa yhteen hiileen

Työllisyysalueen on lisäksi huolehdittava palvelujen tasa-arvoisesta saatavuudesta alueellaan, jolloin tulee kiinnittää huomiota toimipisteiden määrään myös muualla kuin keskuskaupungissa. Kunnat ja kaupungit ovat jo työllisyyden kuntakokeilun aikana panostaneet työllisyyspalveluihin lisäämällä henkilökuntaa TE-toimistolta siirtyneiden resurssien lisäksi.

Tällä paikallistuntemuksella tulee olemaan merkittävä rooli, kun mietitään, mistä palveluista työnhakijat hyötyisivät harvaan asutulla alueella tai kantakaupungissa. Monessa yhteydessä on todettu, että asiakaskunnan hyvällä tuntemuksella saadaan aikaan toimivia kontakteja yrityksiin ja positiivinen kierre, jossa yritykset haluavat jatkossakin asioida työllisyyspalvelujen kanssa löytääkseen osaavaa työvoimaa.

Keski-Pohjanmaalla on onneksi pitkät perinteet kuntien välisestä yhteistyöstä. Vastaavia yhteenliittymiä on ollut muun muassa pelastustoimen järjestämisessä vuoden 2022 loppuun saakka, ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä ennen hyvinvointialueuudistusta.

Kuntarajoista huolimatta tulisi kaikkien työllisyysalueeseen sitoutuvien tahojen nähdä, että kaikki alueelle kohdistuvat työllistymistä edistävät toimet parantavat koko Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimaa. Pienenä maakuntana on tärkeää puhaltaa yhteen hiileen, että saamme osaavaa työvoimaa alueelle ja pidettyä heidät täällä hyvien palvelujen ja viihtyisän ilmapiirin ansiosta.

Mikko Nikkilä
mikko.nikkila@kokkola.fi

Mikko Nikkilä toimii hallintoasiantuntijana. Hänen tehtävänään on tukea alueemme kuntia TE-palvelut 2024 -uudistuksessa uuden tehtäväkokonaisuuden valmistelussa ja haltuunotossa. Mikko on kriittisesti ajatteleva yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) sekä ikuinen itsensä kehittäjä, jonka tavoitteena on innostaa myös muita mukaan kehittämään yhteiskuntaa.

TE-palvelut 2024 -uudistus