Hyppää sisältöön

Whistleblowing-ilmoituskanava

Käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava. Sen kautta voit tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Kanavan avulla parannamme entisestään toimintamme vastuullisuutta. Kanava on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Kokkolan kaupunkiorganisaation

 • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
 • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä. Whistleblowing–ilmoituksiin et tarvitse todisteita epäilyksillesi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä hyvässä uskossa.

Ilmoituksen tekijöitä suojaa laki Euroopan unionin lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen asioista, jotka koskevat jotakin seuraavista:

 1. julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja;
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 5. liikenneturvallisuus;
 6. ympäristönsuojelu;
 7. säteily- ja ydinturvallisuus;
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;
 10. kuluttajansuoja;
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Kaupungin henkilöstön käytössä on useita tapoja ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta. Epäasiallisen kohtelun ilmoituksen voi tehdä esihenkilölle, henkilöstöpalveluille, työsuojelulle tai sähköiseen PRO24-järjestelmään. Lisätiedot ja ohjeet ovat intranetissä.

Mikäli haluat antaa palautetta tai moitteita muista asioista, voit jättää palautteesi sähköiseen palautepalveluumme.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksen käsittelee Whistleblowing-ilmoituskanavan käyttöön nimetty henkilö (vaitiolovelvollinen). Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa.

Voit tehdä ilmoituksen vain omalla nimelläsi. Kaikki ilmoitukset käsitellään  luottamuksellisesti. Pääset tekemään ilmoituksen oheisen linkin kautta. Linkki ohjautuu erilliselle sivulle.

 • Täytä ilmoituslomake. Lähetettyäsi lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta. Ota talteen omaa ilmoitustasi koskeva numerotunniste. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä.
 • Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja käydä keskustelua Whistleblowing-yhteyshenkilön kanssa kirjautumalla omalla numerotunnisteellasi. Huomioithan, että jos hukkaat tunnisteen, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan, vaan tällöin sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.
 • Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä seurantasivulla käsittelyn edetessä.