Hyppää sisältöön

Neuvottelukunnat ja neuvostot ovat kaupunginhallituksen asettamia luottamushenkilöelimiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa.

Neuvostoista ja neuvottelukunnista päätetään yleensä erikseen uuden valtuustokauden alussa.

 • Monikulttuurisuusneuvoston toiminnan käynnistäminen perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 21.12.2015. Monikulttuurisuusneuvoston tehtävänä on edistää etnisten ryhmien kotoutumista Kokkolaan. Neuvosto seuraa kulttuurien moninaisuuteen ja kaupungissa asuvien ryhmien etnisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä, edistää hyviä etnisiä suhteita ja tekee edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja.

  Monikulttuurisuusneuvoston työn tavoitteena on parantaa muista kulttuureista Kokkolaan saapuneiden asiakkaiden hyvinvointia edistämällä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, kannustamalla maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomalla kaupungin hallinnossa esiin toimintatapoja ja keinoja, joilla parannetaan maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

  Monikulttuurisuusneuvosto koostuu maahanmuuttajajäsenistä, eri toimialojen viranhaltijoista sekä kaupunginhallituksen edustajasta. Neuvostoon valitaan jäsenet kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.

  Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet 2020-2021

  • José Flores Vargas
  • Malloy Nyakwama
  • Marvin Mwangi
  • Nora Kodi
  • Morine Hawa Sesay
  • Mustafa Al-Juburi
  • Tamanna Abbasi
  • Serah Mukami
  • Jussi Järvenpää
  • Suvi Alamaa
  • Sampo Purontaus
  • Britt-Marie Karlsson

  Kaupunginhallituksen edustaja on Anne Peltomaa ja varajäsen Tiina Isotalus.

  Neuvosto voi halutessaan tehdä yhteistyötä myös kaupungin ulkopuolisten, monikulttuurisuustyöhön liittyvien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

  Neuvosto laatii toiminnastaan vuosittaisen raportin kaupunginhallitukselle, jossa neuvosto esittelee edellisen vuoden toimintaansa ja sen tuloksia.

 • Vanhus- ja vammaisneuvosto asetetaan valtuuston toimikaudeksi. Neuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä, joista viisi edustaa kaupungissa toimivia eläkeläisjärjestöjä ja viisi vammaisjärjestöjä.

  Jäsen, Varajäsen

  • Puheenjohtaja Jukka Niemi, Sirpa Suonperä
  • Varapuheenjohtaja Asta Törmälehto, Sirkka Heikkilä
  • Jörgen Försström, Pirkko Kultalahti
  • Leif Granvik, Sulo Herlevi
  • Elisa Hietaharju,Leena Leväniemi
  • Anders Nyberg, Olavi Ström
  • Irma Peltokangas, Solmu Finnilä
  • Roy Sabel, Aimo Maijala
  • Mervi Sundblad, Paula Pensaari
  • Mikko Vehniäinen, Matti Kettunen

  Sirpa Orjala, Kaupunginhallitus, Varajäsen Johanna Paloranta, Kaupunginhallitus