Hyppää sisältöön

Toimikunnat

Toimikunta on useamman luottamushenkilön muodostama elin, jonka kaupunginhallitus asettaa tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnista päätetään yleensä erikseen uuden valtuustokauden alussa.

Kokkolan kaupungin toimikunnat

 • Jäsenet

  • Puheenjohtaja: Helena Anttiroiko-Mehtälä
  • Varapuheenjohtaja: Christina Frilund
  • Eero Huhtala
  • Veikko Pohjonen
  • Markku Lento
  • Jorma Hautamäki
  • Eeva-Inkeri Kluukeri
  • Hans Snellman
  • Erik Engberg, sihteeri-koordinaattori
  • Stina Kangasvieri, talousasiat
 • Mitalitoimikunta myöntää kaupungin kunniamitalit. Kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta valitsevat edustajansa kaupungin mitalitoimikuntaan toimikaudekseen. Siihen kuuluvat lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja.

  • Tiina Isotalus, puheenjohtaja
  • Stefan Anderson, jäsen
  • Markus Anttila, jäsen
  • Sari Innanen, jäsen
  • Anna Nurmi-Lehto, jäsen
  • Emilia Teerikangas, jäsen
  • Stina Mattila, kaupunginjohtaja, esittelijä
  • Sonja Remell, sihteeri
 • Karitoimikuntaan kuuluu puheenjohtajana toimiva satamavouti ja jäseninä saaren eri toimijatahojen edustajat.

  Satamavouti ja kaksi jäsentä (joista toinen edustaa K.H. Renlundin museota) edustavat Kokkolan kaupunkia. Nykyinen satamavouti on kehitysjohtaja Jonne Sandberg. Muut jäsenet edustavat Metsähallitusta, Öjan osakaskuntaa, Kokkolan seurakuntayhtymää, matkailualaa ja saaren asukkaita.

  Kaupunginhallitus nimeää karitoimikunnan vuosittain ennen karikokousta toimikunnan eri jäsenyhteisöjen esittämistä edustajista. Karikokous merkitsee nimeämisen tiedoksi. Karitoimikunnan toiminta-aika on karikokousten välinen aika.

  Karitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka on apulaissatamavouti. Sihteerin tehtävistä vastaa Kokkolan kaupungin keskusvirasto, joka myös yhdessä satamavoudin kanssa kutsuu karitoimikunnan kokoon.

  Karitoimikunnan tehtävänä on valmistella karikokousta, käsitellä Tankarin saarta koskevia yhteisiä asioita sekä tarpeen vaatiessa tehdä esityksiä valtion ja kunnan viranomaisille. Kaupungin hallinto pyytää karitoimikunnalta lausunnon kaikissa saaren kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Tankarin karitoimikunnan jäsenet

  • Jonne Sandberg, Satamavouti
  • Juhani Hannila, Kokkolan kaupunki
  • Jouni Mustonen, Kokkolan kaupunki
  • Teea Pietilä, Kokkolan Matkailu Oy
  • Veli-Matti Raappana, Kokkolan seurakuntayhtymä
  • Eevamaria Harala, Metsähallitus
  • Jukka Lundell, Saaren asukkaat
  • Ingvald Boberg, Öjan osakaskunta
  • Göran Wennman, kunniajäsen

  Pöytäkirjat

  Tankarin karikokous 25.7.2021

  Tankarin karitoimikunta, pöytäkirjat