Hyppää sisältöön

Toimikunnat

Toimikunta on useamman luottamushenkilön muodostama elin, jonka kaupunginhallitus asettaa tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnista päätetään yleensä erikseen uuden valtuustokauden alussa.

Kokkolan kaupungin toimikunnat

 • Jäsen, Varajäsen

  • Puheenjohtaja Helena Anttiroiko-Mehtälä, Eeva-Inkeri Kluukeri
  • Varapuheenjohtaja Christina Frilund, Hans Snellman
  • Mauno Mäkelä, Leif Jakobsson
  • Eero Huhtala, Jukka Hilli
  • Veikko Pohjonen, Sirpa Orjala
  • Mauri Niemistö, Juha-Matti Puronaho
 • Mitalitoimikunta myöntää kaupungin kunniamitalit. Kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta valitsevat edustajansa kaupungin mitalitoimikuntaan toimikaudekseen. Siihen kuuluvat lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja.

  • Stefan Anderson, kaupunginhallituksen edustaja
  • Pentti Haimakainen, kaupunginhallituksen edustaja
  • Tapio Pajunpää, kaupunginhallituksen edustaja
  • Vesa Pohjola, kaupunginhallituksen edustaja
  • Sari Innanen, sivistyslautakunnan edustaja
  • Tiina Isotalus, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  • Stina Mattila, kaupunginjohtaja
  • Lea Mäkelä, toimistosihteeri (sihteeri)
 • Nimistötoimikunta on kaupunginhallituksen asettama toimikunta kaupungin katujen, kaupunginosien ja asuntoalueiden nimistöasioita varten.

  Toimikunnassa ovat edustettuina:

  • paikalliset kotiseutuyhdistykset (Vi Neristassbor, Karleby Hembygdsförening, Öja Hembygdsförening, Kokkola-Seura sekä Kälviän ja Lohtajan kotiseutuyhdistykset)
  • sivistyslautakunta
  •  kaupunkiympäristö
  • konsernihallinto- ja keskushallintopalvelut (kielenkääntäjä)

  Toimikunnan puheenjohtajana toimii museotoimenjohtaja ja sihteerinä kaupunkiympäristön edustaja.

  Nimistötoimikunnan jäsenet

  • Kristina Ahmas,  museotoimenjohtaja, puheenjohtaja
  • Stefan Anderson, kaupunginhallitus
  • Reino Herlevi, kaupunginhallitus (Ullava)
  • Merja Passoja,  kaupunginhallitus
  • Mauri Salo, kaupunginhallitus
  • Terho Taarna, kaupunginhallitus
  • Carola Holmbäck-Puskala, sivistyslautakunta
  • Hans Lindell, Karleby Hembygdsförening r.f.
  • Jukka Mansikkamäki, Kälviän kotiseutuyhdistys ry.
  • Markku Lento,  Lohtajan kotiseutuyhdistys r.y.
  • Mariann Lillhonga, Vi Neristassbor r.f.
  • Veikko Pohjonen, Kokkola-Seura
  • Fjalar Åkerblom, Öja Hembygdsförening r.f.
  • Yvonne Hirvi, kielenkääntäjä, konsernihallinto ja -palvelut
  • Niklas Nisula, maankäyttöinsinööri, kaupunkiympäristö
  • Jenny Jungar, kaavoitusarkkitehti, kaupunkiympäristö, sihteeri
 • Karitoimikuntaan kuuluu puheenjohtajana toimiva satamavouti ja jäseninä saaren eri toimijatahojen edustajat.

  Satamavouti ja kaksi jäsentä (joista toinen edustaa K.H. Renlundin museota) edustavat Kokkolan kaupunkia. Nykyinen satamavouti on kehitysjohtaja Jonne Sandberg. Muut jäsenet edustavat Metsähallitusta, Öjan osakaskuntaa, Kokkolan seurakuntayhtymää, matkailualaa ja saaren asukkaita.

  Kaupunginhallitus nimeää karitoimikunnan vuosittain ennen karikokousta toimikunnan eri jäsenyhteisöjen esittämistä edustajista. Karikokous merkitsee nimeämisen tiedoksi. Karitoimikunnan toiminta-aika on karikokousten välinen aika.

  Karitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka on apulaissatamavouti. Sihteerin tehtävistä vastaa Kokkolan kaupungin keskusvirasto, joka myös yhdessä satamavoudin kanssa kutsuu karitoimikunnan kokoon.

  Karitoimikunnan tehtävänä on valmistella karikokousta, käsitellä Tankarin saarta koskevia yhteisiä asioita sekä tarpeen vaatiessa tehdä esityksiä valtion ja kunnan viranomaisille. Kaupungin hallinto pyytää karitoimikunnalta lausunnon kaikissa saaren kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Tankarin karitoimikunnan jäsenet

  • Jonne Sandberg, Satamavouti
  • Juhani Hannila, Kokkolan kaupunki
  • Jouni Mustonen, Kokkolan kaupunki
  • Teea Pietilä, Kokkolan Matkailu Oy
  • Veli-Matti Raappana, Kokkolan seurakuntayhtymä
  • Eevamaria Harala, Metsähallitus
  • Jukka Lundell, Saaren asukkaat
  • Ingvald Boberg, Öjan osakaskunta
  • Göran Wennman, kunniajäsen

  Pöytäkirjat

  Tankarin karikokous 26.7.2020

  Tankarin karitoimikunta, pöytäkirjat