Du är här

Staden är en betydande arbetsgivare

Karleby stads personalantal uppgår till 2 318 (31.12.2019).

Av stadens anställda har 76 procent fast anställning. Bildningsväsendet är den största sysselsättaren med sina 64 procent av stadens alla anställningsförhållanden. Den följande sektorn i ordningen vad gäller antalet anställda var stadsmiljön med ca 22 procent av alla anställda. 5,6 procent av anställningsförhållandena fanns inom koncernförvaltning och koncerntjänster.

Personalen är kvinnodominerad. Av stadens personal är 73 procent kvinnor. Bildningsväsendet är uppenbart den mest kvinnodominerade sektorn och kvinnornas andel av de ordinarie anställda uppgår där till cirka 86 procent. Det regionala räddningsverket är den mest mansdominerade sektorn och männens andel där uppgår till cirka 90 procent.

En stor skara med kompetens inom olika branscher

Personalen består av ett stort antal personer med kompetens inom olika branscher. Till personalen hör företrädare för 337 olika yrkesbeteckningar. De vanligaste yrkesbeteckningarna är:

  • Barnskötare inom småbarnspedagogik
  • Klasslärare
  • Lärare inom småbarnspedagogik
  • Skolgångshandledare
  • Lektor i grundskolan
  • Städerska
Uppdaterad 30.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut