Hyppää sisältöön
Kesätyöntekijät

Kaupungin kesätyöpaikat

Vuoden 2023 kesätyöpaikkoja voivat hakea vuosina 2002 – 2006 syntyneet nuoret. Kokkolan kaupunki palkkaa kesätöihin noin 250 nuorta.

Kesätöihin valitaan ensisijaisesti nuoria, joille kaupunki ei ole aikaisemmin tarjonnut työtä. Työtehtävät ovat lähinnä avustavia töitä. Kesätyön tarkoituksena on tutustuttaa nuoria työelämään ja eri ammatteihin, tarjota kokemusta palkkatyöstä, auttaa ammatinvalinnassa ja myöhemmin varsinaiseen työelämään siirtymisessä. Hakuaika on 16.1. – 28.2.2023.

Täytä kesätyöhakemus Kuntarekryssä!
 • Infrarakentaminen
  Tehtävinä ovat päällystekohteisiin ja päällystekorjauskohteisiin liittyvät avustavat työt sekä kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät avustavat työt. Vaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä. Tieturva-, työturva- ja tulityökortti sekä EA1 katsotaan eduksi. Ajokortti on suotava, mutta ei pakollinen.

  Kieppi Kokkolan luonnontieteellinen museo
  Kiepin kesätyöt ovat pääosin kokoelmatyötä. Työ voi sisältää myös näyttelytekstien kirjoittamista sekä maastokäyntejä.

  Kirjastopalvelut
  Työt ovat asiakaspalvelutehtäviä sekä aineiston hyllyttämistä ja päällystämistä. Vaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä. Etusijalla ovat alan opiskelijat.

  Konekeskus
  Työt ovat kaupungin raskaalla kalustolla työskentelyä. Vaatimuksena on alan koulutus ja vähintään T-kortti ja eduksi katsotaan C-ajokortti.

  Konekorjaamo
  Työt ovat kaupungin ajoneuvokalustojen ja laitteiden huolto- ja korjaustöitä. Vaatimuksena on alan koulutus ja eduksi katsotaan vähintään B-ajokortti.

  Kulttuuripalvelut
  Kulttuuripalveluissa työ sisältää mm. tapahtumatuotantoa sekä näyttelyvalvontaa. Lisäksi tehtäviin liittyy asiakaspalvelu- ja toimistotyötä.

  Liikenneväylien kunnossapito
  Työt ovat liikenneväylien kunnossapitoon liittyviä avustavia töitä. Vaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä sekä tieturva- ja työturvakortti.

  Liikuntapalvelut
  Uinninvalvoja/rantavalvoja: Työ on valvontaa ja asiakaspalvelua VesiVeijarissa ja uimarannoilla 4-6 päivää viikossa. Vaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä, hyvä uimataito, hyväksytty testiuinti ja EA-koulutus.

  Riksakuski
  Työ on pyöräilemistä eri palvelutalojen asukkaiden kanssa Kokkoriksa-pyörällä kesäkuun aikana. Osallistumme riksapyörällä myös tapahtumiin. Vaatimuksena on vähintään 17 vuoden ikä. Kaksikielisyys on eduksi!

  Harrasteohjaaja
  Työ on lasten ja nuorten liikunnanohjausta lähiliikuntapaikoilla ja puistoissa kesäkuun aikana. Vaatimuksena on kokemus liikuntaryhmän ohjaamisesta. Etusijalla ovat liikunta-alan opiskelijat.

  Metsäpalvelut
  Työ sisältää viheralueiden ja lähimetsäalueiden kunnossapitoa, raivaustöitä, puiden istutusta ja istutusalueiden varhaishoitoa. Kokemus esim. raivaussahatyöstä on eduksi. Lisäksi kesätyöntekijöiden ryhmää ohjaamaan työllistetään metsä- tai puistoalan opiskelija.

  Museot
  Työt ovat asiakaspalvelutehtäviä, kuten museotilojen auki pitoa, kävijöiden vastaanottamista ja kysymyksiin vastaamista, museokaupan myyntitehtäviä ja vakinaisen henkilöstön avustamista. Työ sisältää vuoroja viikonloppuisin. Kohteet ovat Roosin talo, ITE-museo, Lassanderin talo, Pedagogio, Kotiseutumuseo, Palomuseo, Lohtajan kotiseutumuseo ja Ohtakarin kalastusmuseo.

  Nuorisopalvelut
  Leiriohjaaja: Kesätyö nuorisopalveluiden leireillä on 1-6-luokkalaisten lasten ja nuorten ohjaamista yöleireillä kesäkuun aikana. Leirit toteutetaan Villa Elbassa arkipäivisin ja työssä on aamu-, ilta- ja/tai yövuoroja. Vaatimuksena on 18 vuoden ikä. Työhön järjestetään erillinen perehdytys.
  Kesäohjaaja: Kesätyö kesäohjaajana on liikkuvaa nuorisotyötä, mennään sinne, missä nuoret viettävät vapaa-aikaa.

  Opetuspalvelut
  Kesätyö kouluilla on muutoissa ja sisäisissä tilajärjestelyissä avustamista sekä pieniä kunnossapito- ja järjestelytöitä erityisammattimiehen apuna.

  Puhtaus- ja ruokapalvelut hallinto
  Työt ovat toimistotöitä, esim. arkistointia, excel-taulukointia ja järjestelytehtäviä. Vaatimuksena on vähintään 17 vuoden ikä.

  Puhtauspalvelut
  Työt ovat avustavia siivoustehtäviä yhdessä vakituisen henkilökunnan kanssa. Vaatimuksena on vähintään 17 vuoden ikä. Ajokortti on suotavaa, mutta ei pakollinen.

  Puistot ja liikuntapaikat
  Työhön kuuluu nurmikoiden leikkaamista työnnettävillä koneilla, trimmeröintiä, haravointia sekä muita puistojen ja liikuntapaikkojen siisteyteen ja hoitoon kuuluvia tehtäviä.

  Rakennusten kunnossapito
  Työ on rakennusten julkisivujen, ikkunoiden, ovien ja puurakenteisten aitojen huoltomaalausta sekä sisämaalaustöitä teknisissä tiloissa. Vaatimuksena on vähintään 17 vuoden ikä. Etusijalla valinnoissa ovat alalla opiskelevat henkilöt.

  Ruokapalvelut
  Työt ovat avustavia tehtäviä koulu- ja päiväkotien keittiöissä yhdessä vakituisen henkilökunnan kanssa. Vaatimuksena on vähintään 17 vuoden ikä.

  Talotekniikkakeskus
  Työ sisältää viheralueiden kunnossapitoa, pääasiassa nurmikon leikkausta ja trimmausta. Kohteet sijaitsevat kantakaupungissa, Kälviällä, Marinkaisissa, Lohtajalla ja Ullavassa.

  Tietohallinto
  Työ tietohallinnossa on mikrotukea, tietokoneiden asennuksia ja korjauksia. Ajokortti on tarpeellinen.

  Varhaiskasvatuspalvelut
  Työtehtäviin kuuluu osallistuminen päivittäiseen toimintaan lasten kanssa. Työtehtäviin kuuluu myös lasten avustaminen perushoitotilanteissa, vaatehuoltoa ja siivoustehtäviä.

 • Jos olet koululainen tai ylioppilas, työsuhteen kesto on kolme viikkoa ja työaika 85 prosenttia alan normaalityöajasta. Kokonaisansio tästä on noin 743 euroa.

  Jos olet opiskellut kesätyöhön liittyvää alaa vähintään yhden lukuvuoden, työsuhteen kesto on yksi kuukausi ja työaika alan normaalityöaika. Kokonaisansio on noin 1 249 euroa.

  Opinnoissaan pidemmälle edenneitä tai jo ammattiin valmistuneita palkataan vuosilomansijaisiksi. Näitä paikkoja voi kysyä suoraan vastuualueilta