Fortsätt till innehållet

Karleby stad är en branschövergripande organisation som sysselsätter ca 2300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar servicen och stärker Karlebys livskraft.

Vår personal består av ett stort antal personer med kompetens inom olika branscher. Till personalen hör företrädare för över 300 olika yrkesbeteckningar. De vanligaste yrkesbeteckningarna är

  • barnskötare inom småbarnspedagogik
  • klasslärare
  • lärare inom småbarnspedagogik
  • skolgångshandledare
  • lektor vid grundskola
  • städare

Stadsorganisationens största sektor är bildningsväsendet, näst största är stadsmiljö och den tredje största sektorn är koncernförvaltning och koncerntjänster.