Du är här

Direktioner

Direktionerna är organ som består av förtroendevalda. En direktion tillsätts för att sköta ett affärsverk eller annan avgränsad uppgift.

Affärsverket Karleby Vatten lyder under stadsstyrelsen. Dess direktion består av sju (7) ledamöter. Bland ledamöterna väljer fullmäktige ordförande och vice ordförande för direktionen. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Upp

Uppdaterad 1.6.2017 | Skicka respons | Skriv ut